fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatowe

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Statut jako najważniejszy dokument prawa wewnątrzszkolnego musi proponować autonomiczne,  ale zgodne z prawem rozwiązania, ponieważ to zapisy statutu regulują codzienne działania nauczycieli  i uczniów. Prawidłowa budowa statutu i stała jego nowelizacja, to obowiązek każdego dyrektora. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego przeanalizujemy  budowę statutu zgodnie z zasadami technik prawodawczych, zredagujemy zmienione zapisy zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe  oraz uzgodnimy zasady wprowadzenia statutu w szkole.

Program seminarium:

1. Statut i jego znaczenie w działalności szkoły;
2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem, w tym zasady tworzenia zapisów statutowych;
3. Przykłady zapisów statutowych, analiza i tworzenie nowych zapisów w zakresie:

 • celów i zadań szkoły,
 • organów szkoły i ich kompetencji,
 • nowej organizacji pracy szkoły,
 • zadań nauczycieli,
 • sposobu oceniania, praw i obowiązków uczniów,
 • sposobu organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
 • form opieki i pomocy uczniom,
 • organizacji biblioteki szkolnej,
 • organizacji internatu i świetlicy,
 • rodzajów nagród i kar dla uczniów,
 • zasady skreślenia ucznia z listy uczniów,
 • warunków stosowania sztandaru szkoły,
 • godła szkoły oraz ceremoniału,
 • organizacji współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  wychowania, opieki i profilaktyki,
 • organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami  w zakresie działalności innowacyjnej.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email