fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Sprawny sekretariat

Sprawny sekretariat –praca sekretariatu z uwzględnieniem instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt

Rola sekretariatu jest wielokrotnie niedoceniana, a stanowi najważniejsze miejsce gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dokumentów. Sprawny sekretariat ułatwia dyrektorowi zarządzanie szkołą i placówką, podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji. Nowy ustrój szkolny stawia przed nami nowe wyzwania, powoduje zmianę  przepisów prawa i pojawienie się nowych  dokumentów.

Po zajęciach słuchacz:

– prawidłowo gromadzi i przechowuje dokumenty,
– zna zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego,
– umie tworzyć instrukcję kancelaryjną i archiwalną oraz posługiwać się rzeczowym wykazem akt,
– zna zasady pisania decyzji administracyjnych oraz wie jakie decyzje poodejmuje dyrektor w szkole,
– umie posługiwać się przepisami prawnymi, związanymi z funkcjonowaniem sekretariatu;
– zna zasady pisania korespondencji zgodnie z obowiązującymi normami polskimi,
– wie, co to jest Biuletyn Informacji Publicznej oraz w jaki sposób rozpatrywać wnioski o dostęp do informacji publicznej,
– wie jak chronić dane osobowe uczniów i nauczycieli,
– posługuje się nowymi, bieżącymi przepisami prawnymi.

Program seminarium:

  • Zasady prowadzenia dokumentacji  zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego
  • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej
  • Bezdziennikowy system prowadzenia korespondencji
  • Zasady tworzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt i sposób jego stosowania
  • Zasady sporządzania korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej; układy pism zgodnie z obowiązującymi normami polskim
  • Zasady tworzenia strony BIP i udostępniania informacji publicznej
  • Ochrona danych osobowych w sekretariacie szkoły
  • Zasady prowadzenia i dokonywania poprawek w dokumentacji
  • Rola i znaczenie kodeksu postępowania administracyjnego
  • Nowe przepisy prawne, a funkcjonowanie sekretariatu

 

 

Prowadzący: Renata Gorzkowska-Mikołajczyk

Praktyk, specjalistka w sprawach prawa oświatowego; wieloletni edukator, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą); wcześniej wieloletni dyrektor szkół warszawskich.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.