fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ruch kadrowy w oświacie

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACJI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


 

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi ruchu służbowego w oświacie.
 • Zapoznanie z zasadami i terminami przenoszenia nauczycieli, wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
 • Zmiany obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.
 • Arkusz organizacyjny jako podstawowy dokument  ruchu służbowego – limity zatrudnienia pracowników, wymiary czasu pracy.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Aktualne wzory dokumentów.

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie spraw kadrowych.
 2. Potrafią prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie ruchu służbowego.

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące zasad ruchu kadrowego.
 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących zatrudniania, zwalniania, przenoszenia i urlopowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Aktualne przepisy ustawy Karta Nauczyciela dotyczące
 • Zatrudniania nauczycieli.
 • Zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby niebędącej nauczycielem.
 • Przenoszenie nauczyciela do pracy na innym stanowisku w szkole macierzystej lub na to samo stanowisko do innej szkoły.
 • Wypowiadanie stosunków pracy – umowy o pracę i stosunku pracy zawartego przez mianowanie.
 • Jak skutecznie doręczyć nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy w okresie epidemii?
 • Czy można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub zasiłku opiekuńczym w związku z pandemią?
 • Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia, czy podczas epidemii koronawirusa obowiązują inne kryteria zwolnień nauczycieli – jakie?
 • Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia,
 • Odprawy emerytalno-rentowe, inne.
 • Wzory druków kadrowych.
 1. Aktualne przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy
 • Ruch kadrowy pracowników administracji i obsługi – pracowników samorządowych.
 • Zatrudnianie, nabór pracowników samorządowych.
 • Wynagradzanie – regulaminy wynagradzania.
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe.
 • Rozwiązywania stosunków pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, zwolnienie dyscyplinarne.
 • Odprawy emerytalno-rentowe, inne.
 1. Pracownicy chronieni przepisami prawa.
 2. Współpraca ze związkami zawodowymi.
 3. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email