fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rola i zadania opiekuna stażu w praktyce nauczyciela – po zmianach

Rola i zadania opiekuna stażu w praktyce nauczyciela –  doskonalenie wiedzy i umiejętności opiekuna stażu, tym trening obserwacji zajęć i zasady udzielania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach.

Rok szkolny 2019/2020 to wejście kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących oceny pracy oraz zmian w awansie zawodowym. Rozporządzenie wykonawcze dotyczące awansu nie jest powrotem do starej rzeczywistości – zostawiono nowe terminy, procedury, nowe sposoby dokumentowania oraz nowe zadania dla opiekuna stażu. Utrzymano także obowiązek doskonalenia wiedzy i umiejętności opiekuna stażu.  Aby kolejne zmiany nie stanowiły problemów, a opiekun stażu należycie wywiązał się ze swoich obowiązków na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających oraz zostaną zaprezentowane gotowe wzory dokumentów związanych z awansem nauczyciela.

Szczególnym zadaniem, które będzie musiało być uwzględnione w projekcie oceny dorobku zawodowego jest obserwacja zajęć. Zapraszam po gotowe arkusze obserwacji oraz dyspozycje do rozmowy po zakończeniu zajęć i wzory przykładowych informacji zwrotnych. Najważniejszą częścią tego fragmentu zajęć będzie trening umiejętności obserwacji. Do ćwiczeń wykorzystamy nagrane fragmenty zajęć oraz krótkie symulacje zajęć.

Na spotkaniu pojawią się też propozycje zapisów dotyczących planu rozwoju, projektu oceny dorobku opiekuna staży, dokumentowania działań stażu i dokumentacji w procesie postępowania awansowego.

 

Przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa gotowe wzory dokumentów i arkuszy, które skrócą i ułatwią przeprowadzenie procesu obserwacji zajęć nauczyciela.

 

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy szkół
 • nauczyciele – opiekunowie stażu

 

Cele szkolenia:

 • prezentacja efektywnych technik obserwacji za pomocą nagrań fragmentów oraz symulacji zajęć
 • zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami w prawie oświatowym pod kątem obserwacji zajęć
 • przedstawienie uczestnikom spotkania prawidłowo wypełnionych wzorów dokumentów związanych z awansem nauczyciela oraz

 

Program szkolenia:

 1. Najważniejsze wymagania prawne związane z awansem zawodowym (terminy, procedury, dokumentowanie)
 2. Zadania i obowiązki opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa
 3. Analiza wymagań na poszczególne stopnie awansu
 4. Zasady konstruowania planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu – przykładowe dokumenty na każdy stopień awansu
 5. Obserwacja zajęć – podstawowym narzędziem pracy nauczyciela opiekuna stażu (przykładowe arkusze obserwacji, zasady formułowania informacji zwrotnej po obserwowanych zajęciach, ćwiczenia w obserwacji zajęć na podstawie analizy nagrań zajęć oraz symulacji fragmentów zajęć)
 6. Zasady formułowania projektu opinii dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.
 7. Zasady postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na poszczególne stopnie awansu, w tym zasady egzaminu praktycznego oraz omówienie składanej dokumentacji
 8. Wykorzystanie pełnienia funkcji opiekuna stażu do własnego awansu

Prowadzący: Marzena Siejewicz

edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu “Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie “Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.