fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dokumentacja ochrony danych osobowych w oświacie

Dyrektor placówki oświatowej, poruszając się w gąszczu przepisów oświatowych, musi również uwzględniać bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w szkole. Celem szkolenia jest wskazanie najczęstszych pytań i problemów, jakie pojawiają się w zakresie ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.  Omówione zostaną także m.in. przykłady dokumentacji, wzory dokumentów udostępnionych przez UODO, stanowiska UODO, kary nakładane przez PUODO oraz wyroki sądów w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie i omówienie podstawowych aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w stosunku pracy

 • Podstawowe definicje w zakresie ochrony danych osobowych
 • Definicje wynikające z RODO, w zakresie rekrutacji i stosunku pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • Zadania IOD

2. Dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników

 • Jakie dane może zbierać pracodawca
 • Jakie odebrać zgody w rekrutacji od pracownika
 • Obowiązek informacyjny w stosunku do kandydata
 • Prawa kandydata do pracy, pracownika wynikające z art. 15-21 RODO
 • Zabezpieczenie danych kandydatów do pracy
 • Korzystanie z mediów społecznościowych przez pracodawcę
 • Kandydat dostarczył więcej danych niż wymagane – co zrobić
 • Usunięcie danych po rekrutacji
 • Upoważnienia, szkolenia pracowników, rejestry
 • Służbowe dane pracownika
 • RODO a ZFŚS

3. Dane osobowe uczniów

 • Dane osobowe osób uczniów
 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Dodatkowe dane osobowe
 • Monitoring w szkole- podstawy funkcjonowania
 • Wizerunek ucznia

4. Omówienie wzorów dokumentów

 • Polityka ochrony danych i inne procedury/ regulaminy
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Rejestr kategorii przetwarzania
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Powierzenie danych osobowych
 • Monitoring wizyjny
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Podejście oparte na ryzyku
 • Szacowanie ryzyka
 • Zarządzenie incydentami
 • Naruszenie danych osobowych
 • Stałe monitorowanie wdrożonych zabezpieczeń

Prowadzący: Iwona Obarzanek

Pracowniczka samorządowa z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach; prowadzi także szkolenia BHP.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email