fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Pracownicze plany kapitałowe

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, każda firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę będzie objęta obowiązkiem wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. W zależności od wielkości firmy obowiązek ten jest określony konkretnym terminem, począwszy od 1 lipca 2019 roku. Mniejsze firmy, w zależności od liczby pracowników, będą przystępowały do programu odpowiednio później. Cały proces zakończy się 01.01.2021 roku na mikroprzedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych.

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed pracodawcą, jest dokonanie wyboru instytucji finansowej i zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Wybór ten musi być dokonany zgodnie z zapisami określonymi w ustawie i podlega dokumentowaniu. Proces przygotowawczy, jak pokazują doświadczenia dużych pracodawców, jest czasochłonny i wymaga podjęcia wielu czynności. Rok 2020 dla sektora finansów publicznych to czas przygotowań, wyborów, zabezpieczenia środków, zatrudnienia personelu bądź ponownego podziału obowiązków dla pracowników. Dla pracodawców wdrożenie PPK będzie nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim odpowiedzialnością wobec swoich pracowników. Pokażemy, z jakimi problemami borykali się pracodawcy, o co warto zadbać.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, działy kadr, pracownicy organów prowadzących, pracownicy CUW

Uczestnicy:

Otrzymają kompleksową wiedzę w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Program szkolenia:

I. Co to jest  Pracowniczy Plan Kapitałowy
 1. Główne informacje o PPK
 2. Definicja PPK
 3. Cel PPK
 4. Schemat działania PPK
 5. Prywatna własność środków w ramach PPK
 6. Ryzyko inwestycyjne
II. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.
 1. Podstawa prawna
 2. Definicja podmiotu zatrudniającego w świetle PPK
 3. Definicja osoby zatrudnionej w świetle PPK
 4. Uczestnictwo w PPK
 5. Trzy źródła zasileń do PPK
 6. Wpłaty pracodawcy do PPK
 7. Wpłaty pracownika do PPK
 8. Zasilenia ze środków publicznych
 9. Dziedziczenie środków w ramach PPK
III. Obowiązki zatrudniającego w zakresie wdrożenia i obsługi
 1. Dwa rodzaje umów w PPK
 2. Sankcje karne w razie uchybienia obowiązkowi zawarcia umów w PPK.
 3. Umowa o zarządzanie PPK
 4. Z kim podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK
 5. Wybór instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych
 6. Umowa o prowadzenie PPK
 7. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK
 8. Termin zawarcia umów
IV. Koszty związane z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych
 1. Wpłaty na PPK:
 • wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna,
 • wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna,
 • wpłata podstawowa w obniżonej wartości,
 • coroczne dopłaty – zasady nabywania prawa,
 • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy,
 • wpływ wpłat PPK pracownika na potrącenia z wynagrodzenia.
V. Pracowniczy Plan Kapitałowy od strony pracownika
 1. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa – terminy i zasady.
 2. Zmiana pracodawcy – zasady.
 3. Zasada nabywania prawa do wypłat z PPK.
 4. Dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 5. Wyłączenie z egzekucji środków zgromadzonych na PPK.

Prowadzący: Iwona Obarzanek

pracownik samorządowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; aktualnie wdraża RODO w dużej organizacji; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.