fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Podsumowanie pracy szkoły/przedszkola

Na spotkaniach w sierpniu wspólnie planowaliśmy nadzór pedagogiczny – wybieraliśmy przedmioty ewaluacji wewnętrznej, zakresy monitorowania, kontroli, obserwacji. Decydowaliśmy o wpływie na nadzór kierunków polityki oświatowej państwa i wniosków z nadzoru z poprzedniego roku. Dziś zbliża się czas na podsumowanie nadzoru i wnioski. Zapraszamy na spotkanie, na którym otrzymacie Państwo przykładowe wzory dokumentów takich jak:

 • wnioski z nadzoru do wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa (przykładowe wnioski pozytywne i negatywne oraz rekomendacje i działania wynikające z rekomendacji),
 • przykładowe wnioski po monitorowaniu, obserwacji i ewaluacji wewnętrznej,
 • zalecenia pokontrolne, w tym po kontrolach stałych (dyżurów, dokumentów przebiegu nauczania,
 • przykładowe wnioski z monitorowania podstawy programowej,
 • przykładowe sprawozdania z działań zespołów nauczycielskich
 • przebieg rady podsumowującej pracę szkoły/przedszkola,
 • materiały do pracy zespołowej na radzie podsumowującej pracę szkoły/przedszkola,
 • protokół rady podsumowującej pracę szkoły/przedszkola.

Cele szkolenia:

 • przygotowanie spotkania rady pedagogicznej dotyczącego podsumowanie pracy szkoły,
 • poznanie nowych sposobów (partycypacyjnych) prowadzenia spotkania rady.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna przepisy prawa związane z organizacją rady podsumowującej pracę szkoły;
 • zna wzory wymaganych do podsumowania dokumentów;
 • wskaże zadania wicedyrektora i innych nauczycieli związane z analizą i podsumowaniem pracy szkoły;
 • zna partycypacyjne metody poprowadzenia spotkania z radą, takie jak „open space”, „profil szkoły”, „world cafe”;
 • potrafi poprowadzić spotkanie rady jedną ze wskazanych metod.

Program szkolenia:

I. Rada podsumowująca w przepisach prawa oświatowego

 • analiza aktualnych przepisów prawnych w kontekście podsumowania pracy szkoły i planowania zadań w nowym roku szkolnym.

II. Przygotowanie materiałów do analizy pracy szkoły w drugim półroczu

 • analiza procesu nauczania – uczenia się, elementy procesu, dokumentowanie, monitorowanie procesu,
 • analiza procesu wychowania – elementy procesu, dokumentowanie, monitorowanie,
 • analiza procesów zarządzania,
 • analiza procesów pomocniczych.

III. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego na koniec roku szkolnego

 • formy nadzoru,
 • kontrola, arkusz kontrolny, zalecenie pokontrolne,
 • wspomaganie – doskonalenie zawodowe, plan doskonalenia, sprawozdanie z doskonalenia,
 • ewaluacja wewnętrzna – gotowe wzory projektów ewaluacyjnych i narządzi do tych projektów,
 • plan nadzoru – sprawozdanie z nadzoru,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie przykładowych danych.

IV. Zadania dyrektora związane z podsumowaniem pracy szkoły – wyniki monitoringu podstawy programowej

 • wskazówki planistyczne dla dyrektora,
 • zadania dyrektora, wicedyrektorów,
 • zadania zespołów nauczycielskich.

V. Symulacja rady podsumowującej

 • szczegółowy plan spotkania rady poświęconemu podsumowaniu pracy szkoły,
 • organizacja spotkania z wykorzystaniem metody OPEN SPACE, plan rady i gotowe materiały do przeprowadzenia rady tą metodą,
 • organizacja spotkania podsumowującego pracę szkoły z wykorzystaniem PROFILU SZKOŁY,
 • plan rady i gotowe materiały do przeprowadzenia rady tą metodą.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.