fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju – przygotowanie do kontroli KO

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest podnoszenie jakości edukacji poprzez działania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego. W tym zakresie, w zadaniach nadzoru Kuratorów Oświaty, planowana jest kontrola organizacji wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (IFWP).

Zapraszamy na szkolenie, będące repetytorium z przepisów o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju i ich praktycznego zastosowania.

Program szkolenia: 

 1. Istota wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w systemie oświaty

 2. Ustawowe warunki organizacji wczesnego wspomagania rozwoju WWR:

 • prawidłowe przygotowanie lokalowe;
 • prawidłowe przygotowanie kadrowe;
 • prawidłowe opisanie organizacji WWR w statucie – wzór zapisu w statucie.
 • prawidłowa kwalifikacja dzieci do WWR.
 1. Szczegółowe omówienie rozporządzenia o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju:

 • powołanie zespołu WWR – wzór zarządzenia dyrektora.
 • diagnoza i planowanie rozwoju dziecka – wzór programu;
 • współpraca z rodziną i innymi instytucjami;
 • ocena postępów dziecka – wzór arkusza.
 1. Organizacja zajęć prowadzonych w ramach WWR i ich prawidłowe dokumentowanie

 2. Dane w SIO podstawą finansowania WWR

 3. Nadzór dyrektora nad organizacja WWR – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001), posiada wieloletnie doświadczenie zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email