A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja i dokumentacja PPP –weryfikacja dotychczasowych działań zgodnie z rekomendacjami aktualnego prawa oświatowego

Rok szkolny 2019/2020 rozpoczyna dziesiąty rok funkcjonowania w polskich szkołach kompleksowego systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Pierwsze rozporządzenie z 17 listopada 2010 roku, ewoluowało  w kolejnych latach, ale zasadnicza wizja PPP jest konsekwentnie realizowana od samego początku czyli wszechstronne rozwijanie dziecka i udzielanie pomocy poprzez adekwatne reagowanie na jego potrzeby.

Mimo, iż prawie od dekady w szkołach formalnie funkcjonuje PPP, pojawiają się błędy, nieprawidłowości w rozpoznawaniu potrzeb, złe interpretacje opinii, orzeczeń.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów w tym obszarze proponujemy szkolenie „porządkujące” dotychczasowe działania w zakresie udzielania PPP.

Oferujemy również przykładowe, wypełnione dokumenty, procedury, dotyczące PPP w placówce.

 

Program szkolenia:

  1. Prawo oświatowe a obowiązki dyrektora w zakresie organizowania i udzielania PPP – przykłady, analiza przypadku
  2. Prawo oświatowe a obowiązki specjalistów, wychowawców i nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania PPP – przykłady, analiza przypadku
  3. System udzielania PPP – w ramach bieżącej pracy z uczniem – określenie zakresu, przykłady realizacji
  4. System udzielania PPP – zajęcia specjalistyczne – przykłady planów pracy, dokumentowanie
  5. System udzielania PPP – ewaluacja- przykłady jej przeprowadzania, analiza pod kątem wniosków do realizacji
  6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka.

Prowadzący: Beata Szynalska - Skarżyńska

psycholog, nauczyciel, edukator, ekspert edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 pracowała w eksperymentalnej na terenie kraju, pierwszej szkole integracyjnej. Pracowała wiele lat w szkolnictwie specjalnym. Pracując w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002) pełniła funkcje doradcy metodycznego, współorganizowała konferencje o zasięgu ogólnokrajowym. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Propagatorka edukacji włączającej, prowadząca od wielu lat szkolenia dla nauczycieli na terenie całego kraju o tej tematyce, w różnych ośrodkach edukacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli, nowoczesnych metod nauczania, motywowania, współpracy z rodzicami, arteterapii i wiele innych, które otrzymują bardzo pozytywne ewaluacje zwrotne.

Ma doświadczenie nie tylko jako psycholog, ale również nauczyciel. Była nauczycielem w przedszkolu. Uczyła przedmiotu „Przygotowanie do życia w rodzinie”, „Przedsiębiorczość” „Rozwój społeczno-zawodowy” (autorski program). Uczyła w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz gimnazjum, opierając się na aktywizujących metodach pracy, realizując projekty i innowacje pedagogiczne („Debaty szkolne”, „Przedsiębiorczość”, „Zespół młodzieżowych doradców”)

W pracy terapeutycznej skoncentrowana na podejściu holistycznym, zwolenniczka mentalizacji i propagatorka „Porozumienia bez przemocy” M. Rosenberga.

Matka trójki dzieci.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.