fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z Ukrainy


W pakiecie taniej! Weź udział w szkoleniach “Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym” oraz “Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z Ukrainy”
i zapłać 600 zł za oba!


Ocenianie uczniów z Ukrainy budzi liczne pytania i wątpliwości – jakie kryteria stosować? Jak weryfikować osiągnięcia, pomimo bariery językowej? Problem ten bywa nawet źródłem konfliktów, spowodowanych poczuciem niesprawiedliwości wśród polskich dzieci, czy młodzieży. Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego omówione zostaną aktualne przepisy prawa w tym zakresie, przeanalizujemy wspólnie możliwości ich zastosowania w praktyce, rozstrzygniemy także, w jaki sposób klasyfikować uczniów z Ukrainy w oddziałach ogólnodostępnych oraz jak powinno to przebiegać w oddziałach przygotowawczych.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne oceniania uczniów z Ukrainy w oddziale przygotowawczym i oddziale ogólnodostępnym

 

 • Analiza zapisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Analiza zapisów rozporządzenia MEiN z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

 

2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w oddziale przygotowawczym

 

 • Jak oceniać uczniów w oddziale przygotowawczym?
 • Na jakiej podstawie prawnej można zminimalizować treści podstawy programowej i realizowanych programów nauczania w oddziale przygotowawczym?
 • Nowa kompetencja stanowiąca rady pedagogicznej – wyłączenie z klasyfikacji rocznej ucznia, będącego obywatelem Ukrainy
 • Kiedy wydać świadectwo, a kiedy zaświadczenie dla ucznia w oddziale przygotowawczym – modelowy wzór zaświadczenia
 • Jakich zapisów dokonać w arkuszu ocen oddziału przygotowawczego?

 

3. Ocenianie uczniów ukraińskich w oddziałach ogólnodostępnych

 

 • Jak oceniać uczniów z Ukrainy w oddziale ogólnodostępnym?
 • Na jakiej podstawie prawnej można zminimalizować treści podstawy programowej i realizowanych programów nauczania w oddziale ogólnodostępnym?
 • Dostosowanie wymagań, a indywidualizacja dla ucznia z Ukrainy
 • Klasyfikacja i promocja uczniów z Ukrainy w oddziale ogólnodostępnym

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email