fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Uwaga! Od września zmiany w systemowych rozwiązaniach dotyczących oceny pracy nauczyciela.

Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany głównie z dwóch powodów – niedoprecyzowania wymagań wobec nauczycieli i braku wpływu na jakość pracy szkoły.

Brak kryteriów oceny pracy powodował wypłaszczenie systemu i w efekcie głównie oceny najwyższe – wyróżniające. Tylko niektóre szkoły decydowały się na własny, niezależny system, powiązany z systemem dodatków motywacyjnych, który podnosił motywację do pracy i powodował wzrost aktywności zawodowej nauczycieli.

Czy po zmianie będzie inaczej? Czy wskazane przez ministerstwo kryteria podstawowe i dodatkowe zmotywują do podniesienia umiejętności praktycznych? Czy powiązanie oceny z awansem i sposobem zatrudnienia nauczyciela rozpoczynającego pracę zatrzyma młodych nauczycieli w zawodzie? Jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny przede wszystkim  dla ucznia zorganizować nową ocenę pracy?

 

Program szkolenia

 

1. Ocena w prawie

 

 • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy

 

2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy

 

 • Terminy w trybie oceny
 • Zadania dyrektora
 • Obowiązujące dokumenty – przykładowe dokumenty, w tym: informacje o rozpoczęciu oceny, wnioski o ocenę, prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego, informacje o przedłużeniu czasu oceny, informacje o terminie i miejscu zapoznania się z projektem oceny, krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków, przykładowe karty oceny

 

3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy nauczyciela

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

4. Kryteria dodatkowe

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania
 • Opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

5. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia

 

 • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela mianowanego)
 • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
 • Ocena nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
 • Ocena pracy a sposób zatrudniania

 

6. Dyrektor i jego rola w ocenie

 

 • Zadania dyrektora
 • Motywacyjna rola oceny
 • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email