fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po I semestrze roku szkolnego 2022/2023

Podsumowanie pracy I semestru, w tym dokonanie oceny efektywności udzielania pomocy psychologicznej,  to bardzo ważny etap w planowaniu działań pomocowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione przykładowe oceny efektywności udzielania PPP. Omówione zostaną również WOFU, a całe spotkanie będzie miało formę case study czyli analizy różnych przypadków, dostosowanych do Państwa potrzeb.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Kompleksowa ocena pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa oświatowego

 

2. Ocena efektywności udzielania PPP – uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

3. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia – przykładowe zapisy (uczeń ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zagrożenie niedostosowaniem społecznym)

 

4. Aneks do IPET-u – kiedy i jak go poprawnie skonstruować?

 

5. Ocena efektywności PPP – zajęcia specjalistyczne

 

 • Przykłady, analiza wniosków do realizacji, zapisy w dokumentacji

 

6. Bieżąca praca z uczniem – ocena efektywności

 

 • Określenie zakresu
 • Przykłady realizacji

 

7. Uczniowie objęci PPP

 

 • Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub ze względu na rozpoznane potrzeby
 • System oceniania efektywności
 • Dobre praktyki
 • Wdrażanie

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość, czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email