fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Obserwacja zajęć – trening

Obserwacja zajęć może się stać jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia jakości pracy nauczyciela, ale musi być przeprowadzona profesjonalnie w atmosferze życzliwości i zaufania. Nie może kończyć się „dobrymi radami”! Nikt nie lubi, kiedy mu się mówi co ma robić – u wielu instynkt nakazuje wtedy działać odwrotnie. Obserwacja powinna być zatem początkiem dyskusji  o jakości uczenia się w szkole! Dlatego zajęcia zaczynają się ustaleniem, co dzisiaj znaczy dobra, skuteczna lekcja a kończą się rozmową o przeprowadzonych zajęciach, wskazaniem dobrych stron i obszarów do poprawy. Kulminacyjnym jednak momentem jest obserwacja nagranych zajęć i dyskusja nad jakością obserwowanych działań nauczyciela.

Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i  model poprowadzenia rozmowy po obserwacji z przygotowaną informacją zwrotną. Będzie można zatem samodzielnie wybrać model postępowania  odpowiedni dla siebie i swojej placówki  – zapraszam!

Cele szkolenia:

 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat przedmiotu obserwacji – czyli modelu lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania (uczenia się), opartej na filozofii oceniania kształtującego;
 • poznanie działań nauczyciela realizujących strategie efektywnego nauczania ok na zajęciach lekcyjnych;
 • uporządkowanie i pogłębienie wiedzy na temat obserwacji zajęć;
 • obserwowanie działań nauczyciela  w trakcie nagranych fragmentów zajęć;
 • formułowanie i udzielanie informacji zwrotnej nauczycielowi po zakończonej obserwacji zajęć.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik:

 • wymieni główne elementy lekcji – lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania (uczenia się), opartej na filozofii oceniania kształtującego;
 • wymieni charakterystyczne działania nauczyciela do każdej strategii, świadczące o tym, że na lekcji jest realizowana dana strategia ok;
 • poprawnie uzupełni arkusz obserwacji zajęć;
 • skonstruuje informację zwrotną dla nauczyciela, który prowadzi symulację zajęć.
I. Przedmiot obserwacji – model lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania
 • przedmiot obserwacji,
 • strategie efektywnego uczenia się (cele i kryteria oceniania, monitorowanie pracy ucznia, informacja zwrotna, wzajemne uczenie się, strategie metapoznawcze)
II. Obserwacja jako metoda badawcza
 • metody badawcze w obserwacji,
 • rodzaje obserwacji,
 • dane w obserwacji (dane ilościowe i jakościowe),
 • opinie i fakty w obserwacji,
 • dyspozycje do obserwacji.
III. Obserwacja nagranych fragmentów lekcji – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
 • arkusz obserwacji,
 • analiza przykładowych arkuszy obserwacji zajęć,
 • wypracowanie własnych dyspozycji do obserwacji,
 • obserwacja nagranych fragmentów zajęć,
 • analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć.
IV. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
 • informacja zwrotna,
 • rodzaje informacji zwrotnej,
 • zasady udzielania informacji zwrotnej,
 • kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej,
 • tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć,
 • symulacja rozmowy po obserwacji zajęć.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.