fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Obserwacja zajęć w kontekście oceny pracy nauczyciela od września 2019 r.

Rok szkolny 2019/2020 to wejście kolejnych zmian w Karcie Nauczyciela, dotyczących oceny pracy nauczyciela oraz zmian w awansie zawodowym. Rozporządzenia wykonawcze w zakresie oceny i awansu wprowadzają nowe zasady i tak jak w przypadku awansu nie jest to wcale powrót do starych reguł.

Ponownie jednym z najtrudniejszych zadań dla dyrektora szkoły w bieżącym roku szkolnym stanie się ocena pracy nauczyciela. Jak po raz trzeci w ciągu kolejnego roku powrócić do rozmów o kryteriach oceny, których dzisiaj nie ma już w prawie? Co zrobić, aby ocena znów stała się projektem rozwoju dla nauczyciela i szkoły, a nie źródłem konfliktów i odwołań ze strony nauczycieli?

Aby tak liczne zmiany nie stanowiły problemów, a nauczyciel nie czuł się wykorzystywany i oszukany nową oceną, należy wprowadzić jawne i transparentne zasady – na spotkaniu szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian prawnych i dokumentów z nich wynikających. Zostaną także zaprezentowane gotowe wzory dokumentów, związanych z oceną nauczyciela.

Na szczególną uwagę zasługuje obserwacja, jako podstawowe narzędzie wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela. Obserwacja pomoże w ocenie poprawności i zgodności z prawem wykonywania zadań wyznaczonych kryteriami oceny, a stosowana regularnie będzie wsparciem dla dyrektora w nadzorze i pomoże przy obiektywizacji oceny pracy.

Zapraszamy po gotowe rozwiązania – arkusze analizy zadań, arkusze analizy dokumentacji oraz arkusze obserwacji.

Program szkolenia:

  1. Najważniejsze wymagania prawne, związane z oceną pracy w porównaniu ze zmianami od ostatniej oceny i awansem zawodowym (terminy, procedury, szczególne i nietypowe przypadki w ocenie pracy nauczyciela i awansie zawodowym).
  2. Tworzenie szczegółowych kryteriów oceny w obrębie poszczególnych ocen oraz przykładowe działania nauczycieli i sposoby ich dokumentowania przez ocenianego nauczyciela, wynikające z przepisów prawa.
  3. Obserwacja jako metoda badawcza, rodzaje obserwacji, zasady obserwacji, rodzaje zbieranych danych, analiza danych z obserwacji, zapis danych z obserwacji.
  4. Rodzaje arkuszy do obserwacji, analiza przykładowych arkuszy obserwacji zajęć, wypracowanie własnych dyspozycji do obserwacji.
  5. Zastosowanie arkusza do obserwacji w czasie nagranych fragmentów zajęć lub symulacji fragmentów zajęć.
  6. Formułowanie i udzielanie informacji prowadzącej zajęcia – symulacja rozmowy po obserwacji.
  7. Inne systemowe narzędzia w nadzorze dyrektora wykorzystywane przy ocenie pracy nauczyciela, w tym:
  • Arkusz analizy planów dydaktycznych i innych dokumentów prowadzonych przez nauczyciela
  • Arkusz kontroli dyżurów oraz innych działań wychowawczych nauczyciela, np. w zakresie upowszechniania praw dziecka, czy działań dotyczących kształtowania szacunku do drugiego człowieka oraz postaw            obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej
  • Arkusz samooceny pracy nauczyciela dostosowany do kryteriów ustawowych obowiązujących od września        2019 r.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.