fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Trening obserwacji II: obserwacja kontrolno-oceniająca całych zajęć

Obserwacja zajęć może się stać jedną z najskuteczniejszych metod podnoszenia jakości pracy nauczyciela – taka rolę ma w szczególności obserwacja kontrolno-oceniająca. Jest ona dzisiaj narzędziem do oceny pracy nauczyciela, ale jest też nieodzowna przy tworzeniu oceny jego dorobku zawodowego – wskazuje na to prawo.

Podczas drugiego spotkania dotyczącego obserwacji zaproszę uczestników do obejrzenia całych jednostek lekcyjnych i wspólnego formułowania wniosków, rekomendacji oraz zaleceń przy ocenie pracy i dorobku zawodowego. Tym razem obserwować będziemy zajęcia w układzie naturalnym, przez 45 minut. Na podstawie tej obserwacji będziemy uzupełniać arkusze obserwacji kontrolno-oceniającej. Na potrzeby warsztatu zostały przygotowane do obserwacji trzy lekcje – przyroda, język polski, chemia. Zapraszamy 😊

Propozycja uwzględnia także gotowe wzory arkuszy obserwacyjnych i model poprowadzenia rozmowy po obserwacji z przygotowaną informacją zwrotną.

Będzie można zatem samodzielnie wybrać model postępowania odpowiedni dla siebie i swojej placówki.


W trakcie szkolenia będzie prowadzona praca w grupach – prosimy o przygotowanie kamerek i mikrofonów


Program szkolenia:

1. Obserwacja kontrolno- oceniająca, jako narzędzie nadzoru pedagogicznego  dyrektora szkoły

 • Rodzaje obserwacji
 • Cechy obserwacji kontrolno-oceniającej oraz jej miejsce w prawie oświatowym
 • Dane w obserwacji kontrolno-oceniającej oraz zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
 • Opinie i fakty w obserwacji,
 • Dyspozycje do obserwacji

2. Przedmiot obserwacji kontrolno-oceniającej – model  dobrej lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania

 • Przedmiot obserwacji (obserwacja całości zajęć)
 • Analiza wskazań do oceny pracy nauczyciela w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy oraz w Karcie Nauczyciela, które można zaobserwować na lekcji
 • Analiza wskazań do oceny dorobku zawodowego, wynikających z wymagań niezbędnych, które można zaobserwować na lekcji u nauczyciela w trakcie stażu
 • Właściwa struktura zajęć
 • Strategie efektywnego uczenia się (cele i kryteria oceniania, monitorowanie pracy ucznia, informacja zwrotna, wzajemne uczenie się, strategie metapoznawcze)
 • Indywidualizacja
 • Efektywne metody pracy na zajęciach
 • Efektywne formy pracy
 • Wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych

3. Analiza przykładowych arkuszy obserwacji kontrolno- oceniającej

 • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno- oceniającej do oceny pracy nauczyciela z zastosowaniem skali Likerta
 • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno- oceniającej do oceny pracy z danymi zamkniętymi (prosty w użyciu – dane tylko do podkreślania)
 • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej z triangulacją danych (dane zamknięte i dane otwarte)

4. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć) – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce

 • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
 • Obserwacja nagranych zajęć w całości (lekcja przyrody, języka polskiego, chemii lub w klasach I-III do wyboru)
 • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji

5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć

 • Informacja zwrotna
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
 • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
 • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email