A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowy statut dla liceum, technikum i szkoły policealnej – L. Zientecka

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych
 • Nauczyciele powołani do zespołów opracowujących projekty nowych statutów.

 

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wdrożenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej.

 

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę na temat różnic pomiędzy dotychczasowym statutem a nową materią statutu na podstawie Prawa oświatowego
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności pisania statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych
 • Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego

 

Program szkolenia:

 • I sesja – Podstawy prawne statutu szkoły i zespołów szkół.
  1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły.
  2. Dlaczego każda szkoła musi mieć odrębny statut?
  3. Co powinien zawierać statut zespołu i kto ma prawo go zmienić?
  4. Dobre praktyki legislacyjne – najczęściej popełniane błędy.
  5. Tryb i termin przyjęcia nowego statutu szkoły.
 • II sesja – Praktyczne zastosowanie.
  1. Schemat budowy statutu szkoły ponadpodstawowej na podstawie delegacji prawnej art. 98 Prawa oświatowego – podział na rozdziały.
  2. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod kątem poprawności merytorycznej
  3. Zapisy dotyczące organizacji kształcenia w zawodzie w statucie szkoły.
  4. Przykłady dobrych praktyk legislacyjnych.

 

Prowadzący: Liliana Zientecka

trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.