fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nowelizacja Kodeksu pracy od 2023 r. – obowiązki pracodawcy


FORMULARZ REJESTRACJI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


4 kwietnia 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy Kodeks pracy, której zapisy wchodzą w życie 26 kwietnia br. Zakres wprowadzonych nią zmian jest niezwykle szeroki i obejmuje m.in. urlopy rodzicielskie, opiekuńcze, organizację pracy, brzmienie umów o pracę, a także szkolenia, czy nowe uprawnienia pracowników.

Dlatego zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego zostaną omówione wszystkie zmiany, wprowadzone zmodyfikowanymi przepisami. Uczestnicy otrzymają także niezbędne wzory druków i dokumentów.

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawa pracy wynikające z kodeksu pracy

 

 • Nowego brzmienie Kodeksu pracy
 • Zakres wprowadzonych zmian

 

2. Urlop rodzicielski i wysokość zasiłku za okres tego urlopu

 

 • Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego i jego podziału między rodziców
 • Wysokość zasiłku
 • Czy urlop w nowym wymiarze przysługuje wstecz?

 

3. Urlop ojcowski

 

 • Zasady udzielania
 • Terminy wykorzystania

 

4. Nowe urlopy i zasady ustalania wynagrodzenia za te dni

 

 • Urlop opiekuńczy
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Zasady udzielania 2 dni urlopu opiekuńczego i 5 dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Zasady wynagradzania za te dni
 • Wzory wniosków
 • Odrębne przepisy dla nauczycieli
 • Obowiązek dokonywania wpisów w świadectwie pracy

 

5. Przerwy w pracy

 

 • Nowe zasady udzielania przerw w pracy w zależności od liczby godzin pracy

 

6. Elastyczna organizacja czasu pracy

 

 • Zasad elastycznej organizacji czasu pracy
 • Komu przysługuje, a kto jest z tego uprawnienia wyłączony
 • Wzory wniosków

 

7. Zmiany w treści informacji warunkach zatrudnienia

 

 • Informacji o warunkach zatrudnienia po zmianach
 • Wzór informacji dla pracownika samorządowego i nauczyciela
 • Czy wszyscy pracownicy dostają nową informację?

 

8. Nowe wzory umów o pracę

 

 • Zapoznanie uczestników z nowymi, dodatkowymi zapisami w umowach o pracę
 • Wzory nowych umów

 

9. Zasady zawierania umowy na okres próbny

 

 • Zasady zawierania umowy na okres próbny
 • Czy ta umowa może się powtarzać?

 

10. Umowy na czas określony

 

 • Nowe uprawnienia pracowników, którzy są zatrudnieni w ten sposób
 • Obowiązki pracodawcy – udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień
 • Sankcje grożące pracodawcy za nieprawidłowe zawieranie umów na czas określony

 

11. Polityka szkoleniowa

 

 • Zasady organizowania szkoleń i wliczanie czasu ich odbywania do czasu pracy

 

12. Zasady prowadzenia akt osobowych

 

 • Przybliżenie nowych zasad prowadzenia akt osobowych
 • Nowa część E akt

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email