A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

Drodzy Dyrektorzy,

celem kolejnego sierpniowego spotkania będzie poznanie zmian w organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2019/2020. Czeka nas  powrót do dawnego systemu oceny i awansu to znów nowelizacja prawa wewnątrzszkolnego i zmiana w arkuszach obserwacji. Aby tak liczne zmiany, przy bardzo krótkim terminie realizacji, nie stanowiły problemów, a dyrektor należycie wywiązał się ze swoich obowiązków, zapraszamy na szkolenie, na którym szczegółowo zostanie omówiona problematyka zmian organizacyjnych i prawnych oraz zostaną zaprezentowane gotowe wzory pism, uchwał, planów i sprawozdań, obowiązujących w nowym roku szkolnym.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe wzory dokumentów:

 •  plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019 – 2020,
 • projekty ewaluacji wewnętrznej i narzędzia do projektów,
 • arkusze kontroli wewnętrznej – z uwzględnieniem realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019 – 2020,
 • przykładowe plany wychowawców klas oraz zespołów powołanych na czas określony i nieokreślony oraz przykładowe sprawozdania do tych planów,
 • gotowe narzędzia do monitoringu działań szkoły – z uwzględnieniem monitoringu zalecanych warunków realizacji podstawy programowej,
 • prezentacje do poprowadzenia spotkania dla rady – w nich. m.in. omówienie nowych przepisów prawa i wszystkie punkty planu rady,
 • zaktualizowane uchwały Rady Pedagogicznej i arkusze obserwacji kontrolno- oceniającej dostosowane do od września wracającej oceny pracy.

 

Program szkolenia – nadzór pedagogiczny:

 1. Omówienie nowych przepisów prawa obowiązujących od września 2019 roku, w tym związanych z planowaniem pracy szkoły, w kontekście delegowania uprawnień i planowania zadań w nowym roku szkolnym.
 2. Nadzór pedagogiczny w 2019/2020 r.
 3. Przykładowe projekty ewaluacji i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej (przygotowane wzory są nową propozycją w odniesieniu do ubiegłego roku)
 4. Arkusze kontroli wewnętrznej (przygotowane wzory są nową propozycją w odniesieniu do ubiegłego roku).
 5. Organizacja wspomagania nauczycieli.
 6. Planowanie pracy zespołów powołanych na czas określony i nieokreślony (przygotowane propozycje są uzupełnione w odniesieniu do wzorów z ubiegłego roku).
 7. Zadania i przykładowe plany pracy, w tym plan pracy szkoły z uwzględnieniem
 8. Analiza nowej podstawy programowej i arkusze monitorowania działań szkoły, w tym warunków podstawy programowej.
 9. Organizacja pomocy pedagogicznej w placówce i program wychowawczo – profilaktyczny.
 10. Zadania wychowawców, planowanie pracy wychowawcy klasy (przygotowane propozycje są uzupełnione w odniesieniu do wzorów z ubiegłego roku).
 11. Wyznaczenie zadań we wszystkich obszarach – by przygotować szkołę do ewaluacji zewnętrznej.

 

Materiały, które otrzymacie Państwo podczas szkolenia z nadzoru pedagogicznego są przygotowywane oddzielnie dla szkół i przedszkoli i uwzględniają specyfikę każdego typu placówki.

 

Zapraszamy do skorzystania z promocji:

 • Przy zapisie dwóch osób z placówki na to spotkanie otrzymacie Państwo 5% rabatu na całość faktury, a przy trzech uczestnikach zapłacicie aż o 10% mniej.

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.