A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Metodyka nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 6 – 9 lat – 3-dniowy kurs weekendowy

„Nauczyciel ociera się o wieczność .
Nigdy nie może stwierdzić, gdzie kończy się jego wpływ.”

                                                                               Henry Adams

 

Praca z uczniem w wieku wczesnoszkolnym to ogromne wyzwanie. Dzieci w tym wieku przejawiają zapał i entuzjazm w zdobywaniu nowej wiedzy, jednocześnie są bardzo wymagającym i absorbującym odbiorcą. Praca na lekcji z uczniami w wieku 6-9 lat to nie tylko metodyka nauczania języka angielskiego, ale też cały wachlarz umiejętności wychowawczych, dydaktycznych, przywódczych oraz potrzeba empatii i zrozumienia.

To szkolenie zapewni:
– Niezbędną wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 6-9 lat.
– Wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, jego emocji i konkretne techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami uczniów oraz rodziców.
– Zbiór gier, zabaw, rozwiązań metodycznych i ciekawych pomysłów na lekcję.
– Możliwość tworzenia własnych scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych.
– Wzrost wiary we własne możliwości jako nauczyciela.

 

Adresaci szkolenia:

 • Nauczyciele, pedagodzy, rodzice

 

Cel/Cele główne:

 1. Zapoznanie z metodami i formami pracy nauczania języka angielskiego w klasach 1-3.
 2. Zapoznanie z rozwojem psychoruchowym dziecka w wieku 6-9 lat.
 3. Poznanie form nauczania języka angielskiego i stosowanie ich w praktyce.

 

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):
Uczestnicy:

 1. Poznają metody i formy pracy nauczania języka angielskiego w klasach 1-3.
 2. Zapoznają się z informacjami z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 6-9 lat.
 3. Poznają techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka.
 4. Poznają skuteczne sposoby nawiązywania współpracy z dzieckiem oraz rozwiązywania konfliktów.
 5. Poznają zasady pracy z klasą i umacniania autorytetu nauczyciela.
 6. Tworzą gry i zabawy językowe, piosenki, małe formy inscenizacyjne.
 7. Poznają sposoby stosowania bajek w nauczaniu języka angielskiego.
 8. Tworzą konspekty lekcji i prezentują je.
 9. Tworzą quizy i komiksy z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

 

Program szkolenia:
I Sesja

 1. Metody i nowe trendy w nauczaniu języka angielskiego
  • Przegląd metod, technik i koncepcji w nauczaniu języka angielskiego.
 2. Jak się rozwijam? Co czuję? Boję się!
  • Rozwój psychomotoryczny dziecka, praca z trudnymi emocjami, postępowanie w sytuacjach trudnych i rozwiązywanie konfliktów.

II Sesja

 1. Jak uczyć i nie zwariować?
  • O autorytecie nauczyciela, zasady pracy w grupie, utrzymanie dyscypliny w klasie
 2. Ratunku, nie mam pomysłu na lekcję!!!
  • Praca z materiałami i pomocami dydaktycznymi, praktyczne pomysły na lekcję, zasady planowania lekcji.

III Sesja

 1. Uczę-tworzę!
  • Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych do lekcji.
 2. Tematem dzisiejszej lekcji jest…Podsumowanie.
  • Tworzenie scenariuszy lekcji i prezentacja. Podsumowanie szkolenia i feedback od uczestników.

Prowadzący: Katarzyna Mysińska – Kakiet

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.