fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Mentor – jego rola i zadania w nowym awansie zawodowym


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


 

Każdy nauczyciel przechodzi różne stopnie wtajemniczenia, aż dociera do etapu dojrzałości zawodowej, czyli – w dzisiejszym prawie – stopnia nauczyciela mianowanego. W poprzednich przepisach, związanych z awansem zawodowym, osobą, która opiekowała się nauczycielem był opiekun stażu. Dziś jest to mentor.

Na ile te funkcje są tożsame, czym się różnią, a przede wszystkim, jak poradzić sobie z odpowiedzialnością, wspierając młodsze koleżanki i kolegów w rozwoju zawodowym oraz jak przygotować zajęcia, aby były efektywne i otrzymały pozytywną opinię od komisji zewnętrznej?

Zapraszamy na zajęcia, które pozwolą na rozwój mentorskich kompetencji. Przygotowaliśmy, specjalnie dla Was, gotowe wzory arkuszy, które skrócą i ułatwią przeprowadzenie procesu obserwacji zajęć nauczyciela.

 

Program szkolenia:

 

1. Awans zawodowy nauczyciela – przepisy prawa

 

 • Ścieżka awansu nauczyciela początkującego
 • Ścieżka awansu nauczyciela mianowanego
 • Przygotowanie do zawodu, warunki niezbędne, przedłużanie i skracanie przygotowania do zawodu
 • Zajęcia otwarte, w tym kryteria oceny zajęć, ustalone do oceny lekcji otwartej
 • Ocena pracy w awansie
 • Wniosek i dokumenty przy postepowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego
 • Przepisy przejściowe

 

2. Mentor i jego rola

 

 • Konstrukcja prawna funkcji mentora, w tym – wymagania konieczne
 • Rola i zadania mentora
 • Obowiązek doskonalenia zawodowego, w zakresie pełnienia funkcji mentora
 • Obowiązek konstruowania opinii przy ocenie pracy nauczyciela początkującego
 • Wykorzystanie funkcji mentora we własnym awansie

 

3. Analiza wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i obszary wsparcia w tym zakresie

 

 • Omówienie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
 • Poznanie zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły, wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
 • Poznanie struktury dobrej lekcji, w oparciu o kryteria, opisane w awansie zawodowym
 • Zaplanowanie przykładowych zajęć, na których pojawią się wyszególnione w rozporządzeniu kryteria oceny
 • Poznanie sposobów diagnozowania i dostosowywania procesu nauczania do wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Poznanie zasad ewaluacji własnej

 

4. Obserwacje zajęć

 

 • Rodzaje obserwacji
 • Rodzaje zbieranych w obserwacji danych
 • Obserwacja nagranych fragmentów zajęć
 • Uzupełnianie arkusza obserwacji, z uwzględnieniem kryteriów obserwacji z awansu
 • Wnioski i zalecenia po obserwacji zajęć

 

5. Kryteria oceny pracy nauczyciela początkującego i obszary wsparcia w tym zakresie

 

 • Analiza i opis kryteriów obowiązkowych
 • Zadania nauczyciela w zakresie kryteriów obowiązkowych
 • Sposoby dokumentowania działań nauczyciela wskazanych w kryteriach obowiązkowych
 • Kryteria dodatkowe

 

6. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

 

 • Dokumentacja
 • Przebieg egzaminu
 • Przykładowe pytania i zadania na egzaminie

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email