fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego oraz inne zadania sekretarza szkoły

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Program szkolenia:

1. Spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie oświaty. Aktualne podstawy prawne.
2. Przyjęcie dziecka do szkoły. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
3. Odroczenie obowiązku szkolnego.
4. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
5. Procedury interwencyjne dotyczące niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki wzory dokumentów.
6. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez gminę.
7. Współpraca dyrektora z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
8. Adres zamieszkania czy zameldowanie- co jest ważniejsze w kontekście obowiązku szkolnego.
9. Księga ewidencji w formie papierowej czy elektronicznej?
10.Obowiązek wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego- praktyczne przykłady
11. Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
12. Zakres obowiązków sekretarza szkoły.
13. Zadania szkoły w związku z przejściem ucznia z jednej szkoły do drugiej
14. Wydawanie odpisów arkuszy ocen.
15. Wydawanie duplikatów świadectw.
16. Przechowywanie danych osobowych kandydatów do szkoły i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
17. Kontrola obowiązku szkolnego w czasie pandemii.
18. Postępowanie z dokumentacją szkolną:
• przechowywanie bieżące (ochrona przed zniszczeniem lub zagubieniem)
• archiwizacja po pełnym załatwieniu spraw; okresy archiwizowania
• brakowanie dokumentacji, wydzielanie jej i niszczenie.
19. Rejestry szkolne
20. Jak radzić sobie ze stresem?

Prowadzący: Anna Wojkowska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale matematyki i Studiów Podyplomowych z zakresu Zarzadzania Zasobami Ludzkimi i informatyki. Specjalista w zakresie kompetencji kluczowych. Trener, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Wychowawca kilku pokoleń młodzieży. Pracuje 12 lat jako dyrektor szkoły publicznej, posiada doświadczenie w zarzadzaniu szkołą niepubliczną. Jako pedagog – praktyk prowadzi szkolenia i kursy związane ze zwiększaniem efektywności pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi, relacjami między nimi, jak i zarządzania czasem

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email