fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak realizować wymagania i przygotować dokumentację awansu zawodowego online

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACJI ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy są w trakcie awansu zawodowego. Podczas spotkania omówiony zostanie sposób dokumentowania wymagań, które nauczyciel musi spełnić na kolejne stopnie awansu zawodowego oraz dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.   Uczestnicy otrzymają konkretne wskazówki, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.  Będzie możliwość przedyskutowania  działań nauczycielskich pod kątem ich efektywności dla szkoły. Uczestnicy otrzymają propozycję narzędzi oraz wskazówki, jak dobrze przygotować się do hospitacji lekcji w formie online.

Cel szkolenia:

  1. Omówienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego, które obowiązują od 1 września 2019 r.
  2. Omówienie dokumentacji towarzyszącej ścieżce awansu zawodowego.
  3. Przygotowanie do hospitacji online.
  4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.

Program szkolenia:

  1. Nowe regulacje prawne w awansie zawodowym nauczyciela.
  2. Dostosowanie narzędzi nadzoru do nowej sytuacji: lekcje on-line i  hospitowanie lekcji online – nowe wyzwanie dla dyrektora i nauczyciela.
  3. Dokumentacja załączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, skład komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej, terminy obowiązujące w trakcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej.
  4. Jak dobrze przygotować się do spotkania z komisją egzaminacyjną i kwalifikacyjną?- praktyczne wskazówki.
  5. Wymiana doświadczeń.

Prowadzący: Sylwia Łukasik-Gębska

Doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych UMK, doradca metodyczny, ekspertka MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli, trener oświaty i akredytowany coach na poziomie ACC/ICF.  Od wielu lat pracuje jako ekspert MEN w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych powoływanych przez JST, Kuratorium Oświaty i Ministerstwo. Współtwórczyni i realizatorka projektów rozwojowych skierowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz programów realizowanych w ramach projektów unijnych, m.in. Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty, Przywództwo i zarządzanie w oświacie – pracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek , Nowy start zawodowy, Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych nauczycieli, Podstawa programowa kształcenia ogólnego.  Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą, Terapia pedagogiczna dla dzieci  z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych. Jest autorem publikacji naukowych i metodycznych. Jej zainteresowania badawcze  koncentrują się wokół reform systemu oświaty w Polsce.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.