fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja roku szkolnego 2020/21 – nowe wyzwania dla szkoły w czasie trwającej pandemii

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Celem kolejnego sierpniowego spotkania będzie poznanie zmian w organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2020/2021. Czeka nas powrót do szkoły po okresie zdalnego nauczania. Trzeba będzie się przygotować nie tylko do zmian w prawie (tych nie ma tym razem zbyt wiele), ale przede wszystkim trzeba przygotować szkołę do zmian w organizacji pracy i rozliczyć realizację podstawy programowej, a także przygotować nauczycieli, rodziców i uczniów do kolejnych prób ograniczenia funkcjonowania szkoły i przejścia w razie potrzeby do zdalnego nauczania. Jak zorganizować pracę w systemie hybrydowym, jak zorganizować zdalne nauczanie, żeby żaden uczeń nie wypadł z systemu i żeby uczniowie nabywali umiejętności podstawy programowej? Jak zabezpieczyć nauczycieli z grup ryzyka i jakie procedury bezpieczeństwa wdrożyć, jeżeli pojawi się uczeń z objawami przeziębienia? Jak zaplanować nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami w tym trudnym czasie?.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego, oprócz planu nadzoru, projektów i narzędzi do ewaluacji, monitorowania, kontroli oraz obserwacji działań szkoły, planu sierpniowego spotkania rady i sierpniowych uchwał, otrzymacie Państwo procedury postępowania, dotyczące wprowadzania nauczania na odległość, w tym procedurę postępowanie z uczniem mającym objawy przeziębienia oraz zasady ochrony nauczycieli z grup ryzyka.

Cele szkolenia:

 • zaplanowanie pracy w roku szkolnym 2020-2021, zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej, oczekiwaniami MEN zawartymi w wymaganiach państwa oraz wskazaniami w wytycznych do pracy szkoły w czasie pandemii,
 • zaplanowanie nadzoru pedagogicznego – przedstawienie przykładowego planu nadzoru pedagogicznego,
 • przygotowanie sierpniowego spotkania z radą pedagogiczną.

Program szkolenia:

I. Praca szkoły w czasie reżimu sanitarnego

 • wstępne wytyczne dla szkół dotyczące higieny i organizacji pracy,
 • procedury w razie podejrzenia zakażenia u ucznia i nauczyciela,
 • procedury zapewnienia bezpieczeństwa kadrze pedagogicznej z grup ryzyka,
 • praca szkoły w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz organizacja pracy szkoły w trybie zdalnym.

II. Przepisy prawa związane ze zmianami w roku szkolnym 2020/2021

 • zmiany w prawie od września 2020 (teksty jednolite rozporządzeń MEN, w tym dotyczący organizacji pracy uczniów niepełnosprawnych, pomocy PP, BHP i kwalifikacji oraz omówienie projektów rozporządzeń).

III. Nadzór pedagogiczny w 2020/2021 r.

 • ewaluacja, kontrola, wspomaganie, monitorowanie w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnym i on-line,
 • przykładowe projekty ewaluacji i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej,
 • arkusze kontroli wewnętrznej,
 • arkusze monitorowania, w tym monitorowanie podstawy programowej,
 • planowanie planu nadzoru z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.

IV. Planowanie pracy szkoły. – planowanie pracy zespołów przedmiotowych z możliwością spotkań on-line

 • zadania zespołów i przykładowe plany pracy z uwzględnieniem wymagań państwa i organizacji zajęć on-line,
 • zadania wychowawców, planowanie pracy wychowawczej i przykładowe plany wychowawców klas, z uwzględnieniem zadań wychowawców on-line.

V. Sierpniowe spotkanie z radą pedagogiczną

 • plan spotkania,
 • kompetencje Rady pedagogicznej, które należy uruchomić na początku roku szkolnego,
 • uchwały rady pedagogicznej,
 • prezentacja do wykorzystania w czasie rady sierpniowej.

Ten temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem Dyrektorów w całej Polsce,  dlatego serdecznie zapraszamy do rezerwacji miejsc już teraz!

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.