fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Edukacja włączająca – założenia, cele, korzyści

Program szkolenia:

 

1. Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości dla wszystkich uczniów

 

 • Założenia edukacji włączającej
 • Wymiary dostępności edukacji
 • Uczestniczenie w procesie uczenia się
 • Korzyści płynące z edukacji włączającej

 

2. Zadania nauczycieli i specjalistów

 

 • W procesie wdrażania edukacji włączającej. zadania nauczycieli i specjalistów w procesie wdrożeniowym
 • Postawy nauczycieli jako kluczowy czynnik powodzenia inkluzji

 

3. Ocena funkcjonalna w praktyce edukacyjnej

 

 • Cele oceny funkcjonalnej i jej przebieg
 • Model bio-psycho-społeczny
 • Planowanie i ocena efektywności udzielanego wsparcia

 

4. Zastosowanie UDL

 

 • W praktyce szkolnej/przedszkolnej. zasady UDL – od teorii do praktyki
 • Dostosowania oraz racjonalne usprawnienia

 

5. ETR, jako przykładowy element uniwersalnego projektowania

 

 • Metodyka tworzenia tekstu łatwego do czytania (ETR)

 

6. Efektywna współpraca nauczycieli, specjalistów i innych podmiotów

 

 • Zadania i przebieg konsultacji szkolnych
 • Podstawy efektywnej komunikacji
 • Dobre praktyki w obszarze współpracy zainteresowanych podmiotów

Prowadzący: Izabela Ziętara

Honorowy Profesor Oświaty; obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu, wcześniej dyrektor Gimnazjum nr 3 w Toruniu. Były doradca metodyczny nauczycieli biologii i przyrody CKU TODMiDN w Toruniu. Edukatorka, ekspertka ds. awansu zawodowego; kwalifikowana trenerka umiejętności psychospołecznych Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, coach; trenerka doradztwa zawodowego, trenerka myślenia krytycznego; wykładowczyni WSB. Wykładowczyni z zakresu zarządzania oświatą – edukatorka w KP CEN w Toruniu. Trenerka, doradczyni w projektach ORE: Przywództwo, Kompetencje kluczowe. Rzeczoznawca MEN ds. podręczników; ekspert ds. podstawy programowej kształcenia ogólnego. Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Członkini Konwentu Collegium Jagiellońskiego. Od 2005r. szkoleniowiec, edukatorka Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email