fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Naliczanie i przekazywanie dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych w 2020 r.

Dotowanie jednostek oświatowych z budżetu JST to zadanie, które często jest zmartwieniem samorządowych służb finansowych. Nadchodzi czas ustalenia rocznych kwot dotacji na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2020. W tym roku niewiele się zmienia, ale to czas by uporządkować cały proces dotowania. Mamy pierwsze doświadczenia aktualizacji wypłaconych części dotacji, rozliczenia dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego i ustalania limitów wykorzystania dotacji na wynagrodzenia, mamy też pierwsze stanowiska MEN i organów nadzoru.

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do zastosowania prostych, zrozumiałych dla wszystkich procedur ustalania rocznych kwot dotacji, ich wypłacania, w tym wyrównania, oraz wdrożenia prostych rozwiązań, wynikających z obowiązku stosowania limitów środków przekazanych na organizację kształcenia specjalnego.

Adresaci szkolenia

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji podmiotowych w oświacie udzielanych z budżetu JST, przedstawiciele podmiotów dotowanych.

 Cele szkolenia:

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę potrzebną do prawidłowego prowadzenia procesu dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST.
 2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego ustalania rocznych kwot dotacji oraz prawidłowego dokonywania aktualizacji wypłaconych części dotacji.
 3. Promowanie postaw budowania współpracy podmiotów dotujących z podmiotem dotowanym opartej na podstawie ustalonych zasad przekazywania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji.

Uczestnicy:

 1. Poznają zmiany w przepisach prawa odnoszące się do omawianych zadań.
 2. Przeanalizują rozstrzygnięcia sądowe w sprawach omawianych procedur.
 3. Zaplanują przeprowadzenie omawianych zadań z wykorzystaniem nowych druków.
 4. Wskażą rozwiązania zabezpieczające JST przed skargami i procesami sądowymi.

Program szkolenia:

I. Prawidłowe ustalenie rocznych kwot dotacji na rok 2020 – proste rozwiązania

 1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowe – co się zmienia?
 2. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego.
 3. Ustalenie rocznej dotacji dla szkoły podstawowej – katalog możliwych sytuacji.
 4. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla LO, BS-I i Technikum – nowe wagi na kształcenie zawodowe.
 5. Ustalenie rocznej kwoty dotacji dla szkół z obszaru kształcenia ustawicznego.

II. Zasady przekazywania dotacji w roku 2020

 1. Wyodrębnienie części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego – jak przekazać te środki by nie było problemu z ich rozliczeniem – proste rozwiązania.
 2. Ustawowe zasady przekazywania 12 części dotacji – skutki prawne pobrania i przekazania części dotacji. Obowiązki dotowanego i obowiązki dotującego wynikające z ustaw.
 3. Zasady aktualizacji wypłaconych części dotacji po otrzymaniu metryczki subwencyjnej:
  – sprawdzenie ustawowych limitów wyrównania dotacji – proste rozwiązanie;
  – wyrównania wypłaconych części dotacji po aktualizacji rocznej kwoty dotacji – proste rozwiązanie – wzory pism do dotowanego.
 4. Limity wykorzystania dotacji na wynagrodzenia w 2020 r. – jak je stosować?
 5. Porządkowanie procesu dotowania – zadania JST, zadania podmiotów dotowanych.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.