fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dotacje oświatowe – rozliczanie i kontrola

Publiczne środki finansowe, przekazywane w formie dotacji jednostkom oświatowym, prowadzonym przez podmioty inne niż JST, podlegają obowiązkowi ich rozliczenia i kontroli. To jeden z najczęściej wskazywanych obszarów ryzyka w kontroli zarządczej.

W roku 2019 i 2020 wchodzą w życie istotne zmiany w zasadach wykorzystania dotacji:

 • obowiązek celowego rozliczenia części dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego;
 • nowe zasady wykorzystania dotacji na sfinansowanie wynagrodzeń.

Powstaje zatem pytanie jak wdrożyć w życie nowe przepisy? Jakie obowiązki powstają z tego tytułu po stronie dotowanego, a jakie po stronie dotującego?

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego wdrożenia nowych przepisów oraz utrwalenia podstaw prawnych przekazywania, rozliczania i kontroli dotacji.

Adresaci szkolenia

Pracownicy JST prowadzący zadania z zakresu dotowania jednostek oświatowych oraz organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/przedszkola.

 Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników do:

 • prawidłowego rozliczenia dotacji udzielanej w 2019 r.
 • profesjonalnego zaplanowania i przeprowadzenia kontroli pobrania i wykorzystania dotacji przez podmiot dotujący;
 • prawidłowego tworzenia dokumentacji potwierdzającej pobranie i wykorzystanie dotacji przez podmiot dotowany.

 Program szkolenia

Sesja pierwsza – Proces rozliczenia dotacji dobrze zaplanowany
 1. Rozliczanie dotacji w ustawach o finansach publicznych i dyscyplinie finansów publicznych.
 2. Zakres rozliczenia dotacji na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Tryb rozliczenia dotacji w uchwale JST – wzór zapisów.
 4. Tryb ustalenia kwot dotacji do rozliczenia.
 5. Rozliczenie dotacji – praktyczne wskazówki – wzory pism.
 6. Rozliczenie dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego- praktyczne rozwiązania.

Sesja druga – Proces kontroli dotacji dobrze zaplanowany i prawidłowo przeprowadzony.

 1. Obowiązek kontrolowania dotacji udzielanych z budżetu JST.
 2. Zakres kontroli dotacji na gruncie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 3. Tryb kontroli dotacji przyjęty w uchwale JST – wzór zapisów w uchwale.
 4. Planowanie i przeprowadzanie kontroli – praktyczne wskazówki – wzory dokumentów.
 5. Uprawnienia osób kontrolujących, w tym prawo do przetwarzania danych osobowych.
 6. Obowiązki i uprawnienia osób kontrolowanych.
 7. Praktyczne wskazówki dotyczące zakończenia kontroli – wzory dokumentów.
 8. Podstawy prawne roszczeń, wynikających z procesu dotowania, przysługujące organom dotowanym i organom dotującym.

Prowadzący: Liliana Zientecka

trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.