fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Decyzje kadrowe JST – konkurs na stanowisko dyrektora, awans zawodowy i inne

Zarządzanie lokalnym systemem oświaty, w dobie tak wielu zmian, jest dużym wyzwaniem. Już niebawem zaczniemy przygotowywać się do organizacji nowego roku szkolnego, w tym wielu decyzji kadrowych, podejmowanych przez organ prowadzący.

Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje uczestników do sprawnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, awansu na stopień nauczyciela mianowanego i innych decyzji kadrowych. Przygotowaliśmy pakiet wzorów dokumentów, których zastosowanie niewątpliwie ułatwi proces przeprowadzenia koniecznych procedur i pozwoli na  uniknięcie błędów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w JST.

Cele szkolenia:

 1. Aktualizacja procedur związanych z decyzjami samorządu w sprawach kadrowych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli.
 2. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnych podstawach prawnych z zakresu szkolenia.
 3. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, awansu zawodowego na stanowisko nauczyciela mianowanego oraz innych decyzji kadrowych, należących do kompetencji organu prowadzącego.
 4. Rozwój kompetencji zarządzania lokalną oświatą.

Samorządowcy:

 1. Poznają zmiany w przepisach prawa, odnoszące się do omawianych zadań.
 2. Przeanalizują rozstrzygnięcia sądowe w sprawach omawianych procedur.
 3. Zaplanują przeprowadzenie omawianych zadań z wykorzystaniem nowych druków.
 4. Wskażą rozwiązania zabezpieczające JST przed skargami i procesami sądowymi.

Program szkolenia:

I. Konkurs na stanowisko dyrektora i inne decyzje kadrowe samorządu.

1. Repetytorium z podstaw prawnych przeprowadzenia konkursu – ewidencja zmian.
2. Trzy etapy postępowania konkursowego – wzory dokumentów:

 • ogłoszenie konkursowe,
 • postępowanie konkursowe,
 • zatwierdzenie konkursu.

3. Procedura powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata.
4. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora.
5. Procedura odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego.
6. Decyzje kadrowe organu prowadzącego – przeniesienie nauczyciela na stanowisko w innej szkole, uzupełnienie etatu w innej szkole.

II. Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie.

1. Procedura awansu zawodowego – reżim trybu postępowania administracyjnego.
2. Dokumentacja wniosku – zaświadczenia o wszczęciu postępowania, protokół analizy formalnej, informacja dla nauczyciela.
3. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej – powołanie, protokół, zaświadczenie.
4. Wydanie decyzji administracyjnej – termin, ewidencja, wzór.
5. Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania.
6. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.