fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Decyzje kadrowe JST – nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk dyrektora i inne

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Szanowni Państwo,

W okresie przygotowania organizacji lokalnego systemu oświaty do nowego roku szkolnego organy prowadzące podejmują szereg decyzji kadrowych wobec nauczycieli i dyrektorów. Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium z obowiązków organu prowadzącego w nadawaniu nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i decyzji kadrowych podejmowanych wobec nauczycieli. Dodatkowo szczegółowo omówię przepisy o powierzaniu stanowisk dyrektora wydane
ze względu na trwającą epidemię, obowiązujące w roku 2021 i zasady ich stosowania.

Program szkolenia:

I. Awans na stopień nauczyciela mianowanego – sprawnie i skutecznie.

 1. Procedura awansu zawodowego – zakres stosowania trybu postępowania administracyjnego.
 2. Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela – wzory dokumentów:
 • zaświadczenie o wszczęciu postępowania;
 • protokół analizy formalnej
 1. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej – wzory dokumentów:
 • powołania komisji egzaminacyjnej;
 • protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej;
 • zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
 1. Dokumentacja wydania decyzji administracyjnej – termin, ewidencja, wzór.
 2. Organizacja ślubowania nauczycieli – dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania nauczyciela – wzory dokumentów.
 3. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.

II. Powierzanie stanowisk dyrektora w roku 2021 i inne decyzje kadrowe.

 1. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w 2021 r. wydanych ze względu na epidemię  – wzory dokumentów.
 2. Procedura powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu
  w drodze konkursu oraz kandydatowi wskazanemu po konkursie, w którym nie wyłoniono kandydata – wzory dokumentów.
 3. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora – wzór wniosku o opinię i opinii JST.
 4. Procedura odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego – omówienie najnowszego orzecznictwa w sprawie.
 5. Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli:
 • opinia w sprawie przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole – wzór dokumentacji w sprawie;
 • zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole – wzór polecenia służbowego w sprawie.

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email