fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023 – Dorota Pierzyńska

Dyrektorze! Przed Tobą  jedno z najważniejszych zadań – przygotowanie arkusza organizacyjnego na kolejny rok szkolny i przeprowadzenie ruchu służbowego. Prawidłowa organizacja szkoły i przedszkola przekłada się na wysokość subwencji oświatowej,  planowanie budżetu JST, a także na ruch kadrowy.  Zapraszamy na szkolenie nie tylko dyrektorów i wicedyrektorów, także pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty. Otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawa. Omówione zostaną także zasady przygotowania arkusza organizacyjnego i przeprowadzania ruchu służbowego.

Program szkolenia jest skonstruowany w  oparciu o najnowsze przepisy  prawa oświatowego, karty nauczyciela,  orzecznictwa Sądu0 Najwyższego oraz aktów wykonawczych.

Program szkolenia:

1. Akty prawne, dotyczące sporządzania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023 – omówienie aktów prawnych, dotyczących przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola i szkół na kolejny rok szkolny

2. Prawidłowe i terminowe sporządzenie arkusza

  • Omówienie obowiązujących ramowych planów nauczania
  • Dokonywanie podziału na grupy i łączenia klas – ekonomiczne przygotowanie arkusza
  • Zajęcia międzyklasowe, międzyoddziałowe i międzyszkolne- zasady organizacji

3. Współpraca z organem prowadzącym i związkami zawodowymi

  • Wnioskowanie o dodatkowe godziny z JST, ustalanie norm zatrudnienia
  • Terminy przedkładania arkusza do związków zawodowych, organu prowadzącego i kuratorium oświaty

4. Arkusz organizacyjny jako podstawowy dokument ruchu służbowego na nowy rok szkolny

  • Omówienie przyczyn wypowiedzenia stosunku pracy i kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia
  • Wzory dokumentów
  • Zasady i terminy współpracy ze związkami zawodowymi
  • Zatrudnianie nowych nauczycieli – niezbędne dokumenty, wzory umów

5. Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych – omówienie sankcji grożących dyrektorowi za nieprawidłowości w zakresie prowadzonych spraw kadrowych

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Prowadziła również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą. Wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Prowadzi szkolenia, kursy i doradztwo m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email