fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2022/2023 dla samorządów – strategia samorządowca. Prowadząca: Liliana Zientecka

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Przygotowanie organizacji kolejnego roku szkolnego jest jednym z najważniejszych zadań z zakresu zarządzania oświatą dla samorządowców odpowiedzialnych za lokalny system oświaty. Prawidłowe i umiejętne zaplanowanie organizacji szkół i przedszkoli w największym stopniu determinuje zdolność sprawnego pozyskiwania subwencji oświatowej i planowania budżetu JST.

Zapraszam na szkolenie, które stanowić będzie repetytorium podstaw prawnych obowiązujących w organizacji systemu oświaty w roku szkolnym 2022/2023, a także okazją do zaproponowania rozwiązań usprawniających organizację lokalnych systemów oświaty.

 

Program szkolenia:

 

1. Związek zadań oświatowych realizowanych w szkołach i przedszkolach z modelem ich finansowania – co możemy zaplanować, a jak zarządzać organizacją zadań oświatowych, których nie można zaplanować

 

2. Model bieżącego porównywania realizowanych zadań oświatowych z pozyskaną subwencją oświatową. Praca nad zdolnością pozyskania dodatkowej subwencji oświatowej w trybie podziału rezerwy oświatowej

 

3. Co zmienia się w organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2022/2023 – nowe przepisy o których powinien wiedzieć samorządowiec

 

4. Strategia działania JST w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego szkół:

 

 • Decyzje w zakresie liczebności oddziałów szkolnych i przedszkolnych – skutki finansowe realizacji zajęć w podziale na grupy, których można uniknąć
 • Decyzje w sprawie zasad wprowadzania do arkusza organizacyjnego liczby obowiązkowych godziny do dyspozycji dyrektora w cyklu edukacyjnym
 • Refleksja nad zasadami organizacji fakultatywnych zadań oświatowych

 

5. Strategia działania JST w procesie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek wychowania przedszkolnego:

 

 • Decyzja w zakresie organizacji form wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, IFWP)
 • Decyzja w sprawie czasu pracy przedszkola i liczby godzin pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych
 • Decyzja w sprawie przydziału nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym
 • Jak organizacja wychowania przedszkolnego w JST wpływa na wysokość dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż JST

 

6. Organizacja kształcenia specjalnego i jego finansowania:

 

 • Wybór formy organizacji kształcenia specjalnego – analiza porównawcza pod względem organizacyjnym i finansowym kształcenia specjalnego realizowanego w formie oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych i edukacji włączającej
 • Elastyczny model wsparcia ucznia objętego kształceniem specjalnym – przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli wsparcia

 

7. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i jej finansowanie:

 

 • Organizacja pracy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny
  – elastyczny przydział zadań
 • Elastyczny model organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli wsparcia

 

8. Cztery formy indywidualizacji kształcenia, co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?

 

9. Organizacja biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej – przykłady efektywnych i nieefektywnych modeli organizacji agend szkolnych

 

10. Przydział zajęć nauczycielom w arkuszu organizacyjnym:

 

 • Stanowisko pracy nauczyciela (umowa o pracę, akt mianowania) podstawą przydziału godzin w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
 • Przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom a wysokość subwencji oświatowej- czy koniecznie wiosną w arkuszu organizacyjnym
 • Zawiłości polityki kadrowej w zakresie godzin ponadwymiarowych

 

11. Kompetencje organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego:

 

 • W jakim trybie organ prowadzący ma prawo do ustalenia standardów zatwierdzania arkusza organizacyjnego?
 • W jakich sytuacjach organ prowadzący ma prawo zlecić dyrektorowi korektę arkusza organizacyjnego przed jego zatwierdzeniem?
 • Czy kurator oświaty ma prawo zobowiązać organ prowadzący do zmian w arkuszu organizacyjnym?

 

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001), posiada wieloletnie doświadczenie zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email