fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 – wykładowca Marzena Siejewicz

Ustawa Prawo Oświatowe oraz wiele przepisów wykonawczych w rozporządzeniach wyznacza zasady organizacji pracy szkoły. Dziś, jak każdego roku, trzeba uświadomić nauczycielom, jakie przepisy obowiązują w ruchu kadrowym. Interpretacja tych przepisów rodzi wiele pytań i wątpliwości. Zapraszam do dyskusji na ten temat, ponieważ szczególnie ważne jest także to, aby każdy potrafił dokonać indywidualnej oceny sytuacji, dotyczącej własnego statusu, w razie zmiany warunków pracy. To pozwoli na skuteczne i bezkonfliktowe rozstanie się z pracownikiem lub ograniczenie mu etatu.

Celem spotkania jest przygotowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz zaplanowanie rozwiązań kadrowych, które będą musiały być zastosowane w ruchu kadrowym w bieżącym roku szkolnym.

Nauczyciele:

 1. Poznają i przeanalizują aktualne przepisy w zakresie przygotowania arkusza organizacji.
 2. Przygotują z należytą starannością i świadomością odpowiedzialności arkusz.

Program szkolenia:

I. Zasady tworzenia arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa

 1. Ramowe plany nauczania, liczby godzin dla poszczególnych przedmiotów, obowiązkowe podziały na grupy.
 2. Godziny do dyspozycji dyrektora i ich wykorzystanie.
 3. Godziny samorządowe i ich wykorzystanie.
 4. Organizacja zajęć religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie.
 5. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i godziny na poszczególne formy pomocy, w tym organizacja indywidualnej ścieżki kształcenia.
 6. Organizacja kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych i godziny w arkuszu przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla tych uczniów.
 7. Organizacja nauczania indywidualnego oraz indywidualnego toku i programu nauczania.
 8. Organizacja biblioteki, internatu i świetlicy.

II. Arkusz organizacji i procedura jego zatwierdzenia w roku szkolnym 2020/2021

 1. Arkusz organizacji a organizacja pracy szkoły – opiniowanie organizacji pracy szkoły – pozostawiona kompetencja rady pedagogicznej.
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a terminy zatwierdzenia organizacji pracy szkoły.
 3. Tworzenie arkuszy organizacji w poszczególnych typach szkół na podstawie rozporządzenia o organizacji pracy szkół i przedszkoli, w tym uwzględnienie dotychczasowych przepisów obowiązujących w klasach z realizacją „starej” podstawy programowej.

III. Przepisy kadrowe po zaplanowaniu nowego arkusza organizacyjnego

 1. Zasady przydziału godzin dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć.
 2. Warunki i tryb przenoszenia nauczycieli na inne stanowisko pracy w tej samej lub innej szkole.
 3. Warunki i tryb uzupełniania przez nauczyciela obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.
 4. Warunki tryb rozwiązania stosunku pracy z powodu zmian organizacyjnych w szkole/przedszkolu.

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.