fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zdalne nauczanie na Microsoft Office 365 + Teams (szkolenie dla zaawansowanych)

Program szkolenia:

I. Wstęp do organizacji lekcji online.

 • wprowadzenie w tematykę e-szkolenie
 • efektywna praca na lekcji zdalnej z aplikacjami w Microsoft Office

II. Praca z tablicą Microsoft Whiteboard

 • tworzenie tablicy
 • udostępnienie
 • ćwiczenia praktyczne

III. Outlook i kalendarz

 • konfiguracja poczty elektronicznej w pracy zdalnej

IV. Video czat

 • zablokowanie wyciszania i usuwania
 • lista obecności
 • udostępnianie ekranu, aplikacji, dźwięków.
 • nadawania uprawnień
 • nagrywanie lekcji
 • prezentacja treści przez ucznia
 • organizowanie wywiadówek i spotkań z rodzicami
 • nagrywanie lekcji

V. Aplikacje Microsoft Stream, Sway, Planner

 • tworzenie projektów
 • ćwiczenia praktyczne

VI. Microsoft Teams

 • zakładanie zeszytów
 • dodawanie plików do pracy z klasą.
 • paca z kalendarzem
 • praca na Czat
 • zaawansowane tworzenie zasób lekcji
 • udostępniania zasób lekcji innym nauczycielom
 • tworzenie kryteriów oceniania i ocenianie uczniów
 • praca na żywo z plikami ucznia
 • zadanie pracy domowej, odbieranie i ocenianie
 • formy zadań domowych.

VII. Aplikacje Word, PowerPoint, Excel

 • praktyczne zastosowanie aplikacje na lekcji takich jaki Word, PowerPoint, Excel

VIII. Notesy zajęć

 • tworzenie notatek i współdzielenie dokumentów podczas lekcji
 • zadania matematyczne na lekcji
 • czytniki immersyjne

IX. Microsoft OneDrive 

 • współdzielenia plików z uczniami w chmurze, organizacji lekcji

X. Microsoft Forms

 • zasady przygotowanie sprawdzianu elektronicznego: zasady tworzenia testów i formularzy

XI. Organizacja szkoły i spotkania nauczycielskie.

 • tworzenie rad pedagogicznej online
 • wymiana plików
 • • zastosowanie Microsoft Teams w organizowaniu dokumentacji i spotkań zespołów nauczycielskich.

XII. Zewnętrzne aplikacje do pracy w platformie Microsoft Teams

 • Quizizz – ćwiczenia i ocenianie
 • Wordwall – ćwiczenia i ocenianie

XIII. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 • dyskusja, analiza i wnioski do dalszej pracy

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.