fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zdalne nauczanie na Microsoft Office 365 + Teams (szkolenie dla początkujących)

Program szkolenia:

I. Wstęp do organizacji lekcji online.

 • wprowadzenie w tematykę e-szkolenie
 • czym jest e-lekcja, omówienie najczęściej spotykanych problemów.
 • efektywna praca na lekcji zdalnej,
 • formy pracy on-line

II. Logowanie do Microsoft orfice 365 

 • logowanie do platformy za pomocą przeglądarki i aplikacji – podstawowe różnice
 • poznanie aplikacji z Office 365

III. Poczta elektroniczna 

 • konfiguracja poczty elektronicznej w pracy zdalnej
 • przepisy RODO

IV. Video czat

 • nawiązywanie połączenia video
 • zablokowanie wyciszania i usuwania
 • lista obecności
 • udostępnianie ekranu, aplikacji, dźwięków.
 • rozmywanie tła
 • zmiana układu prezentacji treści
 • nadawania uprawnień

V. Praca z tablicą Microsoft Whiteboard

 • tworzenie tablicy
 • udostępnienie
 • tworzenie Ćwiczenia Mapa myśli
 • zapisywanie tablicy

VI. Microsoft Teams

 • zakładanie zespołów
 • dodawanie uczniów
 • dodawanie plików do pracy z klasą.
 • podstawowa paca z kalendarzem
 • praca na Czat
 • podstawowe zasady tworzenia zaobów lekcji
 • ocenianie uczniów
 • praca na żywo z plikami ucznia
 • zadanie pracy domowej, odbieranie i ocenianie
 • formy zadań domowych.

VII. Notesy zajęć

 • zadania matematyczne na lekcji

VIII. Microsoft OneDrive 

 • współdzielenia plików z uczniami w chmurze, organizacji lekcji

IX. Microsoft Forms

 • podstawowa zasady przygotowanie sprawdzianu elektronicznego: zasady tworzenia testów i formularzy

X. Organizacja szkoły i spotkania nauczycielskie.

 • tworzenie rad pedagogicznej online
 • wymiana plików

XI. Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 • dyskusja, analiza i wnioski do dalszej pracy

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.