fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak prowadzić skuteczne lekcje online? Model dobrych zajęć

Od roku, z krótką przerwą, szkoły wykonują zadania za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zmiana form pracy wpłynęła przede wszystkim na realizację podstawy programowej i organizację procesów uczenia. Lekcje na platformach edukacyjnych w trybie online muszą być jeszcze bardziej przemyślane i lepiej zaplanowane – zmiana kanału komunikacyjnego skraca czas pracy z uczniem, wymusza inne formy i metody pracy oraz powoduje to, że nie możemy natychmiast reagować, bo i nie zawsze widzimy ucznia, a odczytanie emocji z komunikatu na czacie może być mylące. Jak zatem dobrze poprowadzić taką lekcję, jakie zastosować metody pracy, o których strategiach efektywnego uczenia pamiętać? Na te inne pytania postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania.

Program szkolenia:

1.Model lekcji w wymaganiach państwa oraz wypracowanie modelu lekcji on-line.

 • cele zajęć
 • wymagania wobec uczniów po zakończonych zajęciach
 • informacja zwrotna
 • wzajemne uczenie się
 • strategie metapoznawcze
 • metody i formy pracy na zajęciach lekcyjnych;
 • atmosfera sprzyjająca uczeniu się

2.Wyniki badań związane z procesami uczenia się

 • badanie J. Hattiego
 • badania H. Dumont
 • badania przedstawione w pozycji F.J. Marzano

3.Sekrety nauczycieli praktyków oraz przełożenie tych sekretów na zajęcia on-line.

 • pięć strategii efektywnego uczenia się na zajęciach on-line
 • sekret dobrego planowania – formułowanie celów i kryteriów
 • zasada 5×5 w planowaniu
 • sekret dobrze skonstruowanego zadania na zajęciach (9 strategii budowania pytań i zadań dla uczniów)
 • sekret skutecznego nauczania –  nauczanie w odniesieniu do prawdziwego życia; aktywność ucznia
 • zaciekawienie tematem- sekret motywowania i inspirowania
 • model motywowania Kelllera

4.Metody pracy na zajęciach on-line.

 • metody podające i ich wykorzystanie na zajęciach on-line
 • metody problemowe na zajęciach on-line (pytanie na forum, zadanie otwarte na forum, dokument współdzielony)
 • metody praktyczne
 • metody eksponujące
 • metody związane z programowaniem

5.Cechy dobrej komunikacji na zajęciach on-line

 • precyzyjne przekazywanie informacji merytorycznych
 • sposoby motywowania uczniów na platformie – „lodołamacze”
 • rozpoznawanie uczuć w komunikatach na forum
 • emotikony
 • komunikacja personalna

6.Obserwacja zajęć on- line.

 • obserwacja
 • przykładowe dyspozycje do obserwacji.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.