fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak prowadzić lekcje on-line i nie zwariować? Prowadzenie zajęć w aplikacji Teams

Zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie metodycznym, podczas którego poznacie/ utrwalicie zasady planowania zajęć on-line zgodnie z metodyką nauczania (przykładowe rozwiązania metodyczne usprawniające pracę z uczniami). Zaprezentowana zostanie także aplikacja Forms, która jest doskonałym narzędziem do planowania lekcji i weryfikacji wiedzy uczniów. Przedstawimy także zastosowanie aplikacji Teams do tworzenia zespołów i zarzadzanie nimi, prowadzenia wideokonferencji, publikowania materiałów.

Program szkolenia:

1.Zapoznanie z aplikacją Forms.

  • omówienie możliwości, które tworzy praca w aplikacji Forms
  • propozycje zadań podsumowujących i weryfikujących wiadomości

2.Praca w aplikacji Teams – tworzenie zespołów i zarządzanie nimi, prowadzenie wideokonferencji, publikowanie materiałów, tworzenie zadań.

  • tworzenie zespołów roboczych w aplikacji Teams
  • planowanie wideokonferencji i konsultacji on-line
  • publikowanie materiałów
  • zamieszczanie materiałów do edycji

3.Warsztat metodyczny – planowanie zajęć on-line zgodnie z metodyką nauczania.

  • prezentacja przykładowych lekcji z wykorzystaniem różnych form i metod pracy oraz wybranych aplikacji wspomagających uczenie się
  • przygotowanie zajęć: część wprowadzająca, właściwa i podsumowująca
  • interaktywna burza mózgów- jak ją przeprowadzić?

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.