fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wystąpienie pandemii COVID-19 wywołało bezprecedensowy kryzys w edukacji. Zarówno szkoły i nauczyciele jak i rodzice i uczniowie nie byli gotowi na natychmiastowe przejście do edukacji zdalnej. W oferowanym szkoleniu prezentujemy, w oparciu o badania psychologii kognitywnej oraz praktyczne wskazówki dla nauczycieli, które pomogą im w podjęciu wyzwania, jakim jest edukacja zdalna. Szkolenie obejmuje:

  • zasady organizacji zajęć zdalnych i stymulowanie aktywności uczniów,
  • zasady dotyczące formy dostarczanych materiałów oraz
  • omówienie skutecznych narzędzi wspomagających  w edukacji zdalnej.

Program szkolenia:

I. Wyzwania zdalnej edukacji

  • edukacja zdalna
  • inne podejścia nauczyciela do kontroli i stymulowania aktywności uczniów.
  • kluczowe elementy decydujące o efektywności zdalnej edukacji.

II. 12 zasad Mayer’a efektywnego zdalnego nauczania

  • praktyczne zasady efektywnego zdalnego nauczania w zakresie zarówno samej organizacji zajęć jak i technicznej strony prezentacji materiału (poparte badaniami psychologii kognitywnej).

III. Praktyczne narzędzia testowania formatywnego i retrival practive

  • uporządkowanie wiedzy i  demonstracja narzędzi wspomagających edukację zdalną m.in. narzędzia do oceny formatywnej i powtarzania w odstępach.

 

Prowadzący:

dr hab. Maciej Jakubowski

Ekonomista i socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister edukacji (2012-2014). Wcześniej pracował w zespole zarządzającym badaniem PISA w siedzibie OECD w Paryżu. Współpracował jako konsultant z Bankiem Światowym oraz UNDP.Prowadził badania na University of Pittsburgh w USA, Ludwig Maximilian University w Niemczech oraz European University Institute we Włoszech.

Jest współtwórcą metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce, autorem i współautorem kilku książek, kilkudziesięciu raportów badawczych oraz artykułów naukowych. W pracy naukowej zajmował się przede wszystkim analizą wpływu zmian w polityce edukacyjnej na postępy uczniów.

dr Tomasz Gajderowicz

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant Banku Światowego, ekspert w Ośrodku Badań Rynku Pracy UW. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących badań preferencji wobec kształcenia i podejmowania pracy i oraz sposobów stymulowania oferowania określonego wysiłku w obu tych obszarach.

Specjalizuje się w implementacji nowoczesnych metod mikroekonometrycznych do analizy wewnętrznej i zewnętrznej motywacji w kształceniu i pracy zawodowej. Obszar badawczy, w którym jest autorem nowatorskich rozwiązań metodologicznych i publikacji obejmuje procesy akumulacji oraz wykorzystania w gospodarce (utylizacji) kapitału ludzkiego, a więc obszar styku sektora edukacji oraz rynku pracy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.