fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany i przemiany – jak krok po kroku wprowadzić nowe wzorce zachowań w postawie uczniowskiej?

Każde spotkanie nauczyciela z uczniem, z klasą czy rodzicem jest dogodną sytuacją, aby budować i wzmacniać pożądane dzisiaj postawy – aktywności ukierunkowanej na samorozwój. Świadoma jednostka – uczeń chętny i otwartay na współpracę w szkole to zjawisko, które w odczuciu wielu praktyków, z roku na rok staje się coraz rzadsze. Nie jeden nauczyciel w swoim zapleczu praktyka ma sukcesy potwierdzające takie działania, jednak zapewne są też przypadki pokazujące, że pomimo wszelkich zasobów, nie udało się wpłynąć na postawę ucznia, który pozostał w szkolnej strefie niemożliwości pod nazwą: ,,trudno, już nic się nie da zrobić, tak już musi być”. Czy na pewno? Wiele spraw, które na pierwszy rzut oka są niemożliwe do rozwiązania, po bliższemu przyjrzeniu się i głębszej refleksji pojawiają się szanse na zmianę. Jednak, aby tego dokonać potrzebna jest rzetelna wiedza. Nieświadoma struktura, która krok po kroku nie raz wytyczyła drogę jednostce czy grupie do zmiany – lepszych opcji postępowania w danej sytuacji, to dziś za mało. Dziś nie wystarczy, żeby nauczyciel był świetnym specjalistą w swojej dziedzinie. Dziś potrzebny jest nie tylko światny przedmiotowiec, ale też świetny i kompetentny rozwojowiec, który potrafi skutecznie wpływać na zmiany postaw i zachowań swoich uczniów, które zaowocują w działanie i sumienne zaangażowanie. Dlatego też rodzi się pytanie: w jaki sposób skutecznie budować postawę aktywności ukierunkowanej na samorozwój u ucznia?

– Anatomia zmiany.
– Co się zmienia? Co się nie zmienia?
– Etapy dokonywania zmian?
– Jak dokonać zmiany?
– Paradygmaty myślenia – aktywnego i biernego w prcesie zmiany.
– Praktywność w myśleniu.
– Paraliż decyzyjny – przyczyny i skutki.
– Tak czy nie – jak podejmować lepsze decyzje?
– Jak pomóc sobie i innym w dokonaniu zmiany?
– Zmiana jako sprzymierzeniec sprawczości.
– Uważność jako strategia pokonywania codziennych trudności.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.