fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zachowania „przerażające” i „dziwne” dzieci i młodzieży ujawniane na terenie szkoły – sposoby postępowania interwencyjnego

Rozwój cywilizacji, dynamika procesów społeczno-gospodarczych, zachodzących w naszym kraju, coraz częściej wywierają negatywny wpływ na kondycję polskich rodzin. Bieda, bezrobocie, przemoc domowa, uzależnienia rodziców, to tylko niektóre ze zjawisk – problemów, które występują w rodzinach, powodując, że funkcjonowanie poszczególnych jej członków, w relacjach z innymi osobami, czy otoczeniem, staje się destruktywne i dysfunkcjonalne. Kryzysy te szczególnie ciężko odczuwają dzieci, wychowujące się w tych rodzinach.

Trudności emocjonalne, jakie im wówczas towarzyszą, znajdują swój wyraz w zachowaniach, manifestowanych między innymi na terenie szkoły, do której uczęszczają. Próbując sobie radzić ze swoimi problemami podejmują najczęściej destruktywne postawy, które z perspektywy wychowawcy lub nauczyciela często są odbierane jako „dziwne” bądź „przerażające”, co niewątpliwie znacznie bardziej obciąża ich emocjonalnie, wywołując poczucie głębokiego niepokoju, bezradności, niemocy, czy wręcz lęku. Do przykładowych zachowań tego typu z całą pewnością można zaliczyć samookaleczenia, myśli bądź próby samobójcze. Zawsze gdy podobne zdarzenia mają miejsce na terenie szkoły rodzi się pytanie o możliwe sposoby reagowania, zakres działania i kompetencje nauczyciela, a także skuteczne sposoby przeciwdziałania.

Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są źródła i mechanizmy przytaczanych zachowań oraz konstruktywne sposoby postępowania interwencyjnego, w sytuacji ich wystąpienia, by z jednej strony pomagały, a nie szkodziły uczniom, a z drugiej strony uwzględniały możliwości nauczycieli.

Program szkolenia:

 

1. Zachowania agresywne – źródła, mechanizmy

 

2. Zachowania nietypowe manifestowane przez uczniów

 

  • Próba klasyfikacji zachowań nietypowych i ich cechy
  • Źródła i mechanizmy występowania podobnych zachowań
  • Zachowania nietypowe, jako objaw zaburzenia, wg klasyfikacji ICD – 10
  • Koszty ucznia, nauczyciela i szkoły, jako instytucji występowania zachowań nietypowych u uczniów

 

3. Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnego

 

  • Pojęcie interwencji kryzysowej – próba klasyfikacji
  • Kompetencje nauczyciela w postępowaniu interwencyjnym a innych osób i instytucji pomocowych
  • Propozycje procedur postępowania na wybranych przykładach zachowań nietypowych, min. samookaleczenia, werbalizowane myśli samobójcze, próby samobójcze, różne postacie izolowania się od otoczenia itp.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.