fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Niewłaściwe, często prowokacyjne, czy mało dojrzałe zachowania dzieci i młodzieży to problem, którego doświadcza niejeden nauczyciel. Dodatkowo stanowią one jeden z czynników, który znacząco utrudnia harmonijny przebieg lekcji. Jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy uczeń lub grupa uczniów nie jest zainteresowana współpracą, a wręcz przeciwnie, robi wszystko, aby przerwać zaplanowany proces dydaktyczny? Przecież jeżeli zaczynają posługiwać się prowokacją w komunikowaniu się, to konsekwencje są z reguły negatywne dla wszystkich uczestników sytuacji.

Wiadomo, że konieczna jest reakcja na nieprawidłowe, dysfunkcyjne postępowanie, jednak nie może być ona przypadkowa, czy podyktowana aktualnymi emocjami. Powinna być przemyślana i celowa, a także dawać wysoką gwarancję pozytywnej zmiany. Niestety często okazuje się, że stosowane standardowo metody są dość ubogie, a zdecydowana większość z nich jest nieefektywna lub przynosi wręcz odwrotny skutek.

Proponujemy szkolenie, prowadzone metodą warsztatową, kształtujące umiejętności w zakresie treningu konstruktywnej konfrontacji, czyli technik reagowania, pozwalających na wyeliminowanie ryzyka eskalacji napięcia i niewłaściwych zachowań. Dzięki nim uczestnicy podejmą działania, które pomogą nie tylko wygasić problem, ale też otworzą drzwi do tworzenia trwałych, pozytywnych relacji.

 

Program szkolenia:

 

 1. Definicja i rodzaje agresji oraz sposoby jej przejawiania w wirtualnej, szkolnej codzienności

 2. Psychologiczne uwarunkowania agresji u dzieci i nastolatków

 3. Przyczyny konfliktów

 4. Jak reagować na trudne zachowania uczniów?

 5. Emocje jako klucz do zrozumienia i porozumienia trudnych zachowań ucznia

 6. Behawioralne metody redukowania niewłaściwych zachowań

 7. Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniem odmawiającym współpracy

 8. Style relacji a style wychowawcze

 9. Zasady efektywnej komunikacji

 10. Behawioralne techniki zarządzania klasą

 11. Zasady pracy w zespole oraz ład i porządek organizacyjny podstawą satysfakcjonującego wyniku

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.