fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zachowania prowokacyjne uczniów – jak sobie z nimi radzić?

Zachowania prowokacyjne uczniów to problem, którego doświadcza niejeden nauczyciel. Niestety, ten model zachowań został szybko przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości. To co najbardziej utrudnia harmonijny przebieg lekcji to niejednokrotnie niewłaściwe, prowokacyjne i mało dojrzałe zachowania. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, gdzie jeden lub kilku uczniów nie są zainteresowani harmonijną współpracą, wręcz przeciwnie robią wszystko (z różnych powodów), aby przerwać zaplanowany proces dydaktyczny? Jeżeli uczeń zaczyna posługiwać się prowokacją w komunikowaniu się z nauczycielami lub rówieśnikami, to konsekwencje są z reguły negatywne zarówno dla samego prowokatora, jak i prowokowanego. Każdy nauczyciel powinien zawsze zareagować na nieprawidłowe, dysfunkcyjne zachowania ucznia. Jednak jego odpowiedź nie może być przypadkowa lub podyktowana aktualnymi emocjami. Powinna być przemyślana i celowa, dająca wysoką gwarancję pozytywnej zmiany zachowania ucznia. Okazuje się, że standardowy repertuar reakcji nauczycieli na nieprawidłowe zachowania uczniów często jest ubogi, a zdecydowana większość tych reakcji jest nieefektywna lub wręcz utrwala niepożądane zachowania.

Proponujemy Państwu szkolenie prowadzone metodą warsztatową kształtujące umiejętności w zakresie treningu konstruktywnej konfrontacji – technik reagowania na niewłaściwe zachowania uczniów, kiedy to, zamiast eskalacji napięcia i niewłaściwych zachowań, nauczyciel podejmie konfrontację, ale konstruktywną, która pomoże nie tylko wygasić niepożądane zachowania, ale też otworzy drzwi do dalszych pozytywnych kontaktów.

Program seminarium :

• Definicja i rodzaje agresji oraz sposoby jej przejawiania w wirtualnej, szkolnej codzienności.
• Psychologiczne uwarunkowania agresji u dzieci i nastolatków.
• Przyczyny konfliktów.
• Jak reagować na trudne zachowania uczniów?
• Emocje jako klucz do zrozumienia i porozumienia trudnych zachowań ucznia.
• Behawioralne metody redukowania niewłaściwych zachowań.
• Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach z uczniem odmawiającym współpracy.
• Style relacji a style wychowawcze.
• Zasady efektywnej komunikacji.
• Behawioralne techniki zarządzania klasą.
• Zasady pracy w zespole oraz ład i porządek organizacyjny podstawą satysfakcjonującego wyniku.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.