fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Szkoła po edukacji zdalnej – działania naprawcze i wsparcie edukacyjno-wychowawcze

Dzisiejsza rzeczywistość, przepełniona niepokojem i niepewnością, ma ogromny wpływ na rozwój uczniów edukacyjny, emocjonalny i społeczny. W ogromnym tempie przybywa dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza tych, które przejawiają trudności w obszarze emocjonalnym: zaburzenia lękowe, objawy PTSD , ale również tych, które nie są w stanie sprostać wymaganiom edukacyjnym. Pogłębia się przepaść między tymi, którzy sami nie potrafią się uczyć, ga w domu nie mają pomocy, a tymi, których wspiera środowisko rodzinne. Pozostawieni sami sobie, często wyrzucani są na szkolny margines. Izolacja, spowodowana pandemią dodatkowo skomplikowała ich, i tak bardzo trudne, położenie. Z myślą o takich uczniach proponujemy Państwu udział w webinarze, podczas którego pokażemy, krok po kroku, jak efektywnie ich wspierać, korzystając z dostępnych możliwości technicznych. Zaprezentujemy także przykłady pracy z takimi uczniami, przeanalizujemy scenariusze zajęć, uwzględniające reintegrację klasy, sprzyjające budowaniu pozytywnego klimatu szkoły i wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.

 

Program szkolenia:

 

1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

 

2. Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 

3. Syndrom dziecka po pandemii – nowa kategoria uczniów obejmowanych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

4. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa uczniów

 

5. Narzędzia i zasoby cyberprzestrzeni – zagrożenia wirtualnego świata albo cyfrowa równowaga i roztropność

 

6. Rekomendacje dla placówki w zakresie budowania systemu wsparcia i pomocy dostosowane do warunków postpandemicznej rzeczywistości

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.