fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Strategie behawioralne i komunikacyjne w pracy z uczniem trudnym

Współczesna, polska szkoła coraz częściej staje się instytucją wychowawczą, a nie tylko edukacyjną. Niewątpliwie wiązać to należy z dużą różnorodnością dzieci i młodzieży, które  do niej uczęszczają i nie rzadko już od pierwszego etapu edukacyjnego ujawniają trudne do zaakceptowania przez nauczycieli lub wysoce ich niepokojące wzorce zachowań. Ta kategoria dzieci i młodzieży bywa powszechnie określana jako „trudna”, głównie z uwagi na trudności jakie swoim zachowaniem przysparzają nauczycielom. Grupa  uczniów „trudnych” nie tylko wymaga od nauczycieli stosowania specjalnych środków dydaktycznych ale również specjalnych sposobów oddziaływania wychowawczego, by móc osiągnąć, zaprojektowane cele dydaktyczno – wychowawcze. Podczas szkolenia poznamy źródła jakie kryją się za wspomnianymi trudnościami oraz wybrane strategie komunikacyjne i behawioralne, które z jednej strony są proste w stosowaniu dla nauczyciela, a z drugiej strony uchodzą za skuteczne w radzeniu sobie z typowymi schematami zachowania się ucznia „trudnego”.

Program szkolenia:

  1. Uczeń trudny i jego zachowania: zachowania drażniące, zachowania niepożądane, objawy zaburzeń
  2. Komunikacja interpersonalna sprzymierzeńcem każdego nauczyciela: dobre techniki werbalne, komunikaty w asertywności, informacja zwrotna – konstruktywna krytyka
  3. Behawioralne podejście do trudnych zachowań ucznia: nauczyciel behawiorystą, behawioryści o zachowaniu, cele technik behawioralnych
  4. Strategie behawioralne w redukowaniu zachowań niepożądanych: założenia teoretyczne, stosowanie technik behawioralnych krok po kroku

 

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.