fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Strategie behawioralne i komunikacyjne w pracy z uczniem trudnym

Zadaniem szkoły jest nie tylko realizacja procesu nauczania, ale także wspieranie rodziny w jej wychowawczej roli. Nie ulega wątpliwości, że w codziennej pracy mamy do czynienia dużą różnorodnością wśród dzieci i młodzieży. I niestety zdarza się, że już od pierwszego etapu edukacyjnego niektórzy z nich ujawniają trudne do zaakceptowania lub wysoce niepokojące wzorce zachowań. To właśnie ta grupa uczniów bywa powszechnie określana jako „trudna”, głównie z uwagi na problemy, jakich przysparza swoim zachowaniem. Wymaga ona nie tylko  stosowania specjalnych środków dydaktycznych, ale również niestandardowych sposobów oddziaływania wychowawczego, w celu osiągnięcia planowanych celów dydaktyczno-wychowawczych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają źródła, kryjące się za wspomnianymi trudnościami oraz wybrane strategie komunikacyjne i behawioralne, które z jednej strony są dla nauczyciela proste w zastosowaniu, a z drugiej, uchodzą za skuteczne w radzeniu sobie z typowymi schematami zachowania ucznia „trudnego”.

 

Program szkolenia:

 

1. Uczeń trudny i jego zachowania

 

 • Zachowania drażniące
 • Zachowania niepożądane
 • Objawy zaburzeń

 

2. Komunikacja interpersonalna sprzymierzeńcem każdego nauczyciela

 

 • Dobre techniki werbalne
 • Komunikaty w asertywności
 • Informacja zwrotna – konstruktywna krytyka

 

3. Behawioralne podejście do trudnych zachowań ucznia

 

 • Nauczyciel behawiorystą
 • Behawioryści o zachowaniu
 • Cele technik behawioralnych

 

4. Strategie behawioralne w redukowaniu zachowań niepożądanych

 

 • Założenia teoretyczne
 • Stosowanie technik behawioralnych krok po kroku

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.