fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów – współczesne wyzwania nauczycieli

Umiejętności społeczne umożliwiają każdemu z nas funkcjonowanie w różnych obszarach: w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. Nabywamy je poprzez naśladownictwo, uczenie się, obserwację otaczających nas ludzi. Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna…

Dziś jednak proces ten uległ wielu zniekształceniom, na które wpływ ma bardzo wiele czynników: rozpad rodziny, rozwarstwienie społeczeństwa, przeniesienie relacji do internetu, a od dwóch lat dodatkowo izolacja, spowodowana pandemią. Nam, dorosłym coraz trudniej o te kompetencje, a mamy być wzorem dla dzieci!

Choć trening umiejętności społecznych kojarzy nam się głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, czy zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, to jednak deficyt tych umiejętności, spowodowany między innymi izolacją społeczną, coraz częściej rozpoznaje się u uczniów tzw. neurotypowych, o wydawałoby się, prawidłowym procesie socjalizacyjnym. Pojęcia: osoba wysoko wrażliwa (WWO), osobowość pasywna czy wegetowanie, coraz częściej pojawiają się w codziennym słowniku. Nie możemy, jako świadomi dorośli, pozostać obojętni wobec tych zjawisk i zachowań.

Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy i wspólnie przećwiczymy metody i sposoby, pozwalające doskonalić umiejętności społeczne uczniów.

 

Program szkolenia:

 

1. Społecznie dojrzały czyli o ideale w szkolnej ławce

 

2. Klasa jako grupa społeczna – poziomy, warstwy i inne komplikacje

 

3. Gdy nabywanie umiejętności społecznych jest trudne – trening na lekcjach

 

4. TUS nie tylko na zajęciach specjalistycznych – komunikacja, integracja, relacje

 

5. Przykłady działań rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów – lekcje wychowawcze, projekty i kreatywne pomysły

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.