fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rozwijanie kompetencji społecznych małych dzieci – współczesne wyzwania nauczycieli przedszkola

Umiejętności społeczne umożliwiają każdemu z nas funkcjonowanie w różnych obszarach: w rodzinie, grupie rówieśniczej, szkole, pracy. Nabywamy je poprzez naśladownictwo, uczenie się, obserwację otaczających nas ludzi. Tak przynajmniej było jeszcze do niedawna. Dziś jednak proces ten uległ wielu zniekształceniom, na które wpływ ma bardzo wiele czynników: rozpad rodziny, rozwarstwienie społeczeństwa, przeniesienie relacji do Internetu, a dodatkowo izolacja spowodowana pandemią. Nam, dorosłym, coraz trudniej o te kompetencje, a mamy być wzorem dla dzieci!

Choć trening umiejętności społecznych kojarzy nam się głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu, czy zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, to jednak ich deficyt coraz częściej rozpoznaje się u dzieci tzw. neurotypowych, o wydawałoby się, prawidłowym procesie socjalizacyjnym. Pojęcia: osoba wysoko wrażliwa (WWO), osobowość pasywna, czy wegetowanie, na stałe zagościły w codziennym słowniku. Nie możemy, jako świadomi dorośli, pozostać obojętni wobec tych zjawisk i zachowań. Dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego przedstawimy i wspólnie przećwiczymy metody i sposoby, pozwalające doskonalić umiejętności społeczne małych dzieci.

 

Program szkolenia:

 

  1. Społecznie dojrzały, czyli o zachowaniu “idealnym” małego dziecka

  2. Grupa przedszkolna  – pierwszy poziom rozwarstwienia i inne komplikacje

  3. Gdy nabywanie umiejętności społecznych jest trudne – trening w czasie pobytu dziecka w przedszkolu

  4. TUS nie tylko na zajęciach specjalistycznych – komunikacja, integracja, relacje

  5. Przykłady działań, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne uczniów – projekty i kreatywne pomysły

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.