fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Rodzic roszczeniowy – strategie udanej współpracy z „trudnym” rodzicem we współczesnej szkole

Współcześni rodzice zachęceni do współuczestnictwa w działaniach szkoły coraz częściej podejmują efektywną współpracę na rzecz rozwoju swoich dzieci. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy rodzic wymaganie stawiane szkole zmienia w roszczenie, pełne pretensji, a nawet agresji. Takie sytuacje coraz częściej pojawiają się w szkole. Niektórzy rodzice źle interpretując, albo nieadekwatnie rozumiejąc swoje prawa zamieniają pole współpracy w pole walki, często z fatalnym skutkiem dla samego ucznia i społeczności szkolnej. Błędy w obszarze porozumienia prowadzą do podejmowania niewłaściwych decyzji edukacyjnych i wychowawczych, zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli. Proponowane zajęcia będą miały charakter warsztatowy, na którym zostaną zaprezentowane strategie komunikacyjne z rodzicem roszczeniowym, wymagającym, agresywnym. Konkretne scenariusze działań i metod pracy pomogą nauczycielom stworzyć taktykę działania skierowanego na autentyczny kontakt i porozumienie z rodzicem, którego celem będzie dobro i rozwój ucznia.
Program szkolenia:
  1. Rodzic roszczeniowy czy wymagający? Prawa i obowiązki rodziców w szkole
  2. Diagnoza potrzeb rodzica roszczeniowego
  3. Przyjmowanie krytyki i uwag – umiejętność słuchania, umiejętność właściwego reagowania
  4. Klucze komunikacyjne – nawiązanie relacji
  5. Zrozumienie – utrzymanie pozytywnego kontaktu
  6. Porozumienie na rzecz dziecka – właściwe rozwiązania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.