fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zasada 3R – Reset, Restart, Reintegracja – czyli jak skutecznie wspierać dziecko w powrocie do szkoły po nauczaniu zdalnym

Problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci i młodzieży obejmują kilka rodzajów zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, w tym zaburzenia destrukcyjne, depresyjne, lękowe i wszechobecne zaburzenia rozwojowe (autyzm), charakteryzowane jako problemy internalizacyjne lub eksternalizujące. Destrukcyjne problemy behawioralne, takie jak napady złości, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zaburzenia opozycyjne, buntownicze lub zaburzenia zachowania to najczęstsze problemy behawioralne u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Strategie, takie jak kwarantanna, izolacja, a także zdalne nauczanie, które były niezbędne do zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, mogą mieć negatywny wpływ psychologiczny, np. wywoływać objawy stresu pourazowego, depresji i bezsenność. Utrata relacji rówieśniczych, poczucie zamknięcia, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa móże być związane z długotrwałym pogorszeniem zdrowia psychicznego. Niezbędna jest uważność, prawidłowa rozpoznanie i skuteczna pomoc tym wszystkim dzieciom i młodzieży, którzy mogli ucierpieć podczas czasu pandemii.

 

Program szkolenia:

 

1. Jak pandemia wpłynęła na dzieci?

 

 • Omówienie wpływu długotrwałego zdalnego nauczania na dziecko oraz jaki wpływ może mieć długotrwała izolacja na relacje społeczne – wyniki badań światowych i polskich

 

2. Emocje i wartości, zmysły i inteligencja emocjonalna

 

 • Czym są emocje i jakie mają znaczenie w życiu człowieka?
 • Wychowanie w duchu wartości
 • Jak tworzyć więź i budować prawidłowe relacje?
 • Omówienie teorii emocji, uczuć, teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera
 • Omówienie treningu inteligencji emocjonalnej

 

3. Agresja, niepokój, lęk i apatia

 

 • Zachowania ryzykowne
 • Główne przyczyny frustracji dzieci

 

4. Problemy psychiczne: depresja, samookaleczanie, próby samobójcze

 

 • Najważniejsze definicje, przyczyny, objawy
 • Rozpoznanie i diagnoza. Pomoc psychologiczna. Apteczka emocjonalna

 

5. Radzenie sobie ze stresem i radzenie sobie z życiem

 

 • Omówienie aktualnej sytuacji, analiza symptomów, sposobów postępowania

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.