fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak pozbyć się chaosu w klasie? Strategie zorientowane na nauczyciela

Nauczyciel jest kluczowym konstruktorem nie tylko sukcesu osobistego ale też sukcesu uczniów i szkoły, z którą jest związany. Codziennością każdego nauczyciela jest nauczanie i towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju do czasu gdy ten gotowy jest opuścić „mury szkoły”. To na ile uczeń przyswoi sobie treści przekazywane przez jego mentorów, nie zależy jedynie od posiadanych zdolności intelektualnych czy też poziomu potrzeb poznawczych ale także od warunków w jakich przyjdzie mu te treści opanowywać. Chaos w klasie należy do jednego z tych czynników, które w istotny sposób utrudniają osiąganie przez uczniów optymalnych korzyści płynących z codziennego kontaktu z nauczycielem – mentorem. Umiejętność  nauczyciela w zakresie opanowywania nieładu w klasie nie tylko pozytywnie wpłynie na jakość jego pracy, poczucie zadowolenia i satysfakcji, ale przede wszystkim stworzy szansę równego dostępu do wiedzy, osobistego rozwoju każdego ucznia. Podczas spotkania szkoleniowego zostaną przedstawione te strategie radzenia sobie z chaosem w klasie, które może zastosować każdy nauczyciel, niezależnie od grupy uczniów, z którą przyszło mu pracować czy też warunków, w jakich na co dzień realizuje zaprojektowane cele dydaktyczno – wychowawcze.

Program szkolenia:
1.    Problemy w czasie lekcji – rodzaje występujących trudności w prowadzeniu lekcji, źródła i mechanizmy ich powstawania
2.   Strategie sprzyjające zachowaniu porządku w klasie – radzenia sobie z klasą na co dzień, zorientowane na nauczyciela, zorientowane na współpracę

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.