fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nauczyciel jako główny aktor w grach psychologicznych inicjowanych przez uczniów

Rola nauczyciela, wychowawcy klasy obarczona jest koniecznością nawiązywania licznych relacji interpersonalnych. Codziennie wykonując swoje obowiązki nauczyciele wchodzą w interakcje z uczniami, rodzicami, kolegami z pracy. Nie zawsze są one źródłem pozytywnych doświadczeń. Szczególnie w kontakcie z uczniami narażeni są na często prowokacyjne, atakujące zachowania, niejednokrotnie trudne do zrozumienia i poradzenia sobie z nimi. Uczniowie wielokrotnie aranżują sytuacje, mające na celu wywarcie jakiegoś wpływu na nauczyciela, bądź to w postaci wywołania określonej reakcji z jego strony, bądź też doprowadzenia do wycofania się z interakcji i przejęcia kontroli interpersonalnej. Takie sytuacje prowokowane przez uczniów są rodzajem prowadzonej gry psychologicznej z nauczycielami, którzy bywa, że je podejmują lub też sami prowadząc jakąś grę psychologiczną wywołują określony typ reakcji ze strony uczniów. Nie zawsze jednak uczestnicy tych gier zdają sobie sprawę z ich prowadzenia lub też wciągnięci w grę nie wiedzą jak sobie z taką sytuacją poradzić.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają rodzaje gier psychologicznych prowadzonych przez uczniów i nauczycieli i dowiedzą się jak sobie z nimi radzić, tak by relacje uczeń – nauczyciel mogły być prawidłowo kształtowane i przynosić każdej ze stron tej interakcji satysfakcję.

Cele szkolenia:

– nabycie umiejętności rozpoznawania , nazywania tych sytuacji wychowawczych, za którymi kryją się stosowane przez uczniów gry psychologiczne

– nabycie umiejętności radzenia sobie z „manipulacjami” aranżowanymi przez uczniów

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej, na który składają się przede wszystkim gry i ćwiczenia umożliwiające nabycie określonych umiejętności.

  • Gry psychologiczne prowadzone przez uczniów i przez nauczycieli
  • Zachowania negatywistyczne uczniów
  • Prowokacje a zachowania ryzykowne
  • Nauczyciel wobec zachowań prowokacyjnych uczniów
  • Techniki i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ryzykownych
  • Trening praktycznego zastosowania poznanych technik i metod- próba wypracowania odpowiednich procedur

 

Opinie o szkoleniu

Dużo konkretnych przykładów z życia szkolnego, rozwiązań konkretnych sytuacji. Bardzo dobre reagowanie prowadzącego na problemy zgłaszane przez uczestników.

Opinie o szkoleniu

Praktyczne informacje do wykorzystania w pracy, poparte konkretnymi przykładami. Ciekawy sposób przekazu oraz prowadzenia zajęć. Miła atmosfera stworzona przez prowadzącego.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.