fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kreatywne metody pracy o tematyce patriotycznej, realizowane z dziećmi w wieku przedszkolnym

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione sposoby kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz procesu poczucia przynależności do narodu i kraju u dzieci w wieku przedszkolnym. Pokażemy, jak zaplanować działania, służące budowaniu tych postaw,  a także jakie ćwiczenia i zabawy zaproponować przedszkolakom, aby były dla nich atrakcyjne i spełniły swój cel.

 

Program szkolenia:

 

1. Wychowanie patriotyczne w przedszkolu

 

  • Cele wychowania patriotycznego
  • Wychowanie, patriotyzm, wartości, zasady, ojczyzna, mała ojczyzna

 

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu

 

  • Zadania i cele wychowania patriotycznego
  • Czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych w powiązaniu z rozwijaniem kompetencji kluczowych w ramach podstawy programowej i kierunków polityki oświatowej państwa
  • Zadania nauczycieli w wychowaniu patriotycznym

 

3. Metody służące kształtowaniu postaw patriotycznych i kompetencji obywatelskich

 

  • Ćwiczenia warsztatowe – działania służące rozwijaniu obywatelskich i patriotycznych postaw dzieci
  • Kreatywne propozycje zajęć o tematyce patriotycznej
  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. sposoby prowadzenia spotkań z rodzicami dotyczących tematyki patriotycznej
  • Rozmowa o sposobach kształtowania postaw patriotycznych

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.