fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak radzić sobie z “trudną klasą”? Strategie zorientowane na nauczyciela

Nauczyciel jest kluczowym konstruktorem nie tylko sukcesu osobistego, ale też sukcesu uczniów i szkoły, z którą jest związany. Codziennością jest nauczanie oraz towarzyszenie dzieciom i młodzieży w ich rozwoju, do czasu, gdy ci będą gotowi opuścić „mury szkoły”. Na ile przyswoją treści przekazywane przez mentorów nie zależy jedynie od posiadanych zdolności intelektualnych, czy też poziomu potrzeb poznawczych, ale również od warunków, w jakich te treści opanowują.

Chaos w klasie należy do jednego z tych czynników, które w istotny sposób utrudniają osiąganie optymalnych efektów nauczania. Dlatego tak ważne stają się umiejętności w zakresie opanowywania nieładu w klasie. Nie tylko wpływają pozytywnie na jakość pracy nauczyciela-mentora, poczucie zadowolenia i satysfakcji, lecz przede wszystkim tworzą szansę równego dostępu do wiedzy, a także osobistego rozwoju każdego ucznia.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione te strategie radzenia sobie z chaosem w klasie, które może zastosować każdy nauczyciel, niezależnie od grupy uczniów, z którą przyszło mu pracować, czy też warunków, w jakich na co dzień realizuje swoje zadania.

 

Program szkolenia:

 

1. Problemy identyfikowane w czasie lekcji

 

  • Rodzaje trudności występujących w prowadzeniu lekcji
  • Źródła i mechanizmy ich powstawania – diagnoza problemu

 

2. Radzenie sobie z klasą na co dzień strategia „Lepiej zapobiegać, niż eliminować” przez:

 

  • Aktywizację jak największej liczby uczniów
  • Nadanie lekcji płynnego przebiegu
  • Ustalenie przejrzystych reguł za sprawą sygnałów wszechobecności i powstrzymujących

 

3. Strategie zorientowane na nauczyciela, sprzyjające zachowaniu porządku podczas lekcji

 

  • Strategie dokonywania zmian
  • Wybrane strategie komunikacyjne

 

4. Strategie zorientowane na współpracę z klasą

 

  • Metoda kooperacyjna Redlicha i Schleya
  • Metoda bez porażek

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.