fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wspieranie rozwoju dziecka, w zakresie umiejętności matematycznych w przedszkolu

Na podstawie badań z zakresu efektów nauczania okazało się, że umiejętności matematyczne są zbyt słabo rozwijane i kształcone na poszczególnych etapach edukacyjnych, co potwierdzają niskie wyniki, osiągane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych. Skuteczne nauczanie matematyki w przedszkolu, to często duże wyzwanie dla nauczycieli, gdyż predyspozycje dzieci do rozumienia treści abstrakcyjnych są jeszcze, w dużej mierze, niewykształcone. Dlatego tak ważne jest, aby nauczać matematyki zgodnie z możliwościami rozwojowymi dzieci na danym etapie, co podkreśla w licznych pracach prof. E. Gruszczyk-Kolczyńska.

Jak uczyć 3-, 4-, 5-, 6-latki matematyki, aby prawidłowo rozwijać ich umiejętności? Jak właściwie organizować proces nauczania, w zakresie liczenia, rachowania, orientacji przestrzennej, klasyfikacji, mierzenia, ważenia i eksperymentowania? Jak uczyć nie tylko podczas zaplanowanych zajęć w sali, ale też na dworze, w lesie, w parku, podczas posiłków, czy codziennych higienicznych czynności?

 

Program szkolenia:

 

  1. Poznanie predyspozycji, możliwości i potrzeb dzieci, związanych z rozumowaniem matematycznym

  2. Omówienie form aktywności dzieci, sprzyjających rozwojowi myślenia matematycznego – praktyczne przykłady

  3.  Aktywność ruchowa i zabawy, kształtujące myślenie matematyczne u dzieci

  4. Manipulacja i jej wielkie znaczenie w rozwoju rozumowanie matematycznego (szczególna rola zabaw konstrukcyjnych, itp.)  – praktyczne przykłady

  5. Rola spostrzegania, orientacji przestrzennej i uwagi w zabawach, a rozumowanie matematyczne (ocena odległości, wysokości, wielkości, zależności przestrzennych itp.) – przykłady zabaw

  6. Mierzenie, ważenie i eksperymentowanie – jak pokierować procesem nauczania, aby zadania z treścią były łatwe do rozwiązania?

  7. Emocje i motywacja, a zdolność do pokonywania trudności, związanych z nauką matematyki

  8.  Rodzice i ich oddziaływanie na kształtowanie myślenia matematycznego

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.